ไหว้ครูมวยไทยครั้งประวัติศาสตร์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งโอลิมปิกเกมส์

ไหว้ครูมวยไทยครั้งประวัติศาสตร์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งโอลิมปิกเกมส์

"บัวขาว" นำทหารฝึกซ้อมไหว้ครูมวยไทยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์

เช้านี้มีการไหว้ครูมวยไทยครั้งที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นการประกาศความพร้อมที่กีฬามวยไทยจะมีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์

ซึ่งในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบกจัดงานมวยไทยเฟสติวัล มีการรรำไหว้ครูมวยไทยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 5,000 นาย

โดยจะมีการบันทึกกินเนสบุ๊คเวิรลด์เรคคอร์ด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่มวยไทย และสืบสานมรดกของชาติไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 

โดย บัวขาว หรือ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ จะเป็นหนึ่งในกำลังพลกองทัพบกและในฐานะนักมวยไทย จะร่วมนำรำไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย