ไปรษณีย์ไทย รังสรรค์ภาพ 'ศาลาไทย' บนแสตมป์วันชาติ

ไปรษณีย์ไทย รังสรรค์ภาพ 'ศาลาไทย' บนแสตมป์วันชาติ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกแสตมป์ที่ระลึกชุดวันชาติ ปี 2565 ถ่ายทอดภาพศาลาไทยหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติ เพื่อประกาศความเป็นไทยสู่สากล เริ่มจำหน่ายพร้อมกันที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศและทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจที่จะนำสัญลักษณ์ประจำชาติ ทั้งศาลาไทย ช้างไทย และดอกราชพฤกษ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเมื่อปี 2544 มาจัดทำเป็น แสตมป์ที่ระลึกชุดวันชาติ เพื่อถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้นำภาพช้างไทยมาจัดพิมพ์บนแสตมป์ไปแล้ว 

สำหรับความพิเศษของแสตมป์ชุดวันชาติในปี 2565 นี้ เป็นการถ่ายทอดภาพศาลาไทยจากจินตนาการของนักออกแบบ โดยมีพื้นหลังเป็นแถบสีธงชาติไทย ใช้เทคนิคพิเศษในการพิมพ์เคลือบสปอตยูวีบริเวณภาพศาลาเพื่อให้เกิดความเงาวาว เพิ่มมิติ พื้นผิวสัมผัสของดวงแสตมป์ และเมื่อนำมาเรียงต่อกับภาพแสตมป์วันชาติ 2564 จะปรากฏเป็นภาพที่ต่อเนื่องกัน

ไปรษณีย์ไทย รังสรรค์ภาพ 'ศาลาไทย' บนแสตมป์วันชาติ

สำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อแสตมป์ชุดดังกล่าวได้ในราคาดวงละ 5 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 14 บาท ออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com  สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์  โทร 0 2573 5480,  0 2573 5463