เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" หาเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยช้างป่า อ.ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ภารกิจสุดท้ายในวันหยุด และวันที่ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งนายอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอท่าตะเกียบ ได้ฝากผลงานทิ้งไว้ให้พี่น้องชาวท่าตะเกียบได้รำลึกถึง ด้วยการจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล Tha Takiap Run 2022" ณ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อำเภอท่าตะเกียบ

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า

โดยมี นายณัฐพงษ์สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ด้วยตระหนักว่าทุกวันนี้อำเภอท่าตะเกียบ ยังคงประสบปัญหาช้างป่าออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตร บ้านเรือน และทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงทำร้ายร่างกายราษฎรได้รับบาดเจ็บและบางรายถึงกับเสียชีวิต ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตตามปกติ ในกรณีความเสียหายที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของทางราชการ ประชาชน ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อำเภอท่าตะเกียบจึงได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนของอำเภอท่าตะเกียบ จัดตั้ง กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นซึ่งกองทุนได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากช้างป่า ทั้งในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมถึงการได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า ดังนั้นเพื่อให้กองทุนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่องอำเภอท่าตะเกียบจึงได้จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล Tha Takiap Run 2022" จากความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของทุกๆ ฝ่ายนี้ มั่นใจได้ว่ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า จะยังประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า

สำหรับภารกิจใหม่ในบทบาทนายอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นับเป็นนายอำเภอหญิงคนแรกของอำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งมีเรื่องที่ท้าทายความสามารถมากมาย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาโควิด-19 รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน วิถีประมงพื้นบ้านและอีกหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งเราคงต้องติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอหญิงแกร่งท่านนี้ต่อไป

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า

สำหรับ คำขวัญอำเภอแหลมสิงห์ คือ

เล่นน้ำตกพลิ้ว ชมวิวชายทะเล เที่ยวเตร่ตึกแดง โชว์แสดงโลมา กุ้งปูปลาผลไม้มากมี เสื่อดีบางสระเก้า เกาะนมสาวอ่างกระทิง แหลมสิงห์จันทบูร

เดิน-วิ่ง การกุศล “Tha Takiap Run 2022" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า