อัปเดต "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" กรณี คนโสด กับ คนมีครอบครัว

อัปเดต "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" กรณี คนโสด กับ คนมีครอบครัว

เกาะติด อัปเดต "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" กรณี คนโสด กับ คนมีครอบครัว ต่างกันอย่างไร สำหรับการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ความคืบหน้า การเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ก่อนหน้านี้เรียกกันง่าย ๆ ว่า ลงทะเบียนบัตรคนจน กรณี คนโสด กับ คนมีครอบครัว ต่างกันอย่างไร สำหรับการลงทะเบียน

อันดับแรก ขอรายงาน ยอดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 พบว่า เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 4,057,960 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 3,372,108 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 685,852 ราย 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อันดับต่อมา แจ้งย้ำถึงประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน  2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน ซึ่งยังมีเวลาอีกหลายวัน 

 

กรณี คนโสด กับ คนมีครอบครัว ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะโสดหรือไม่มีครอบครัว สามารถดำเนินการลงทะเบียนแล้วให้เสร็จได้ที่เว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว จะต้องไปยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนตามที่ผู้ลงทะเบียนได้เลือกไว้ โดย “ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) โดยที่คู่สมรสและบุตรยังมีชีวิตอยู่ 

ผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 
 

อัปเดต "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" กรณี คนโสด กับ คนมีครอบครัว