วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? จะไป "ออสเตรเลีย" ต้องรู้!

วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? จะไป "ออสเตรเลีย" ต้องรู้!

จากกรณีวีซ่าเจ้าปัญหาที่ทำให้ "นนท์ ธนนท์" และทีมงาน ไม่สามารถไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศ "ออสเตรเลีย" ได้ตามกำหนด (2 ก.ย. 65) ชวนรู้จัก วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? ทำไมบางคนยื่นแล้วไม่ผ่าน?

ร้อนแรงไม่หยุด! กับดราม่าเลื่อนงานคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่มชื่อดัง “นนท์ ธนนท์” ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เนื่องจากติดปัญหาวีซ่าไม่ผ่าน และมีทีมงานบางคนของบริษัทผู้จัดงาน Mask Off Events อ้างเหตุที่วีซ่าไม่ผ่านว่า ‘เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่านนท์เป็นศิลปิน’ ทำให้เกิดดราม่าในโลกโซเชียลอย่างดุเดือด

ขณะที่ LOVEIS ENTERTAINMENT ต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มก็ออกมาชี้แจงทันควัน ระบุว่า เหตุผลที่วีซ่าไม่ผ่านนั้น มีการนำเสนอข่าวบิดเบือน จากการตอบข้อความทางไลน์ออฟฟิเชียลของผู้จัดงาน และไม่เป็นความจริง

บริษัทฯ ขอให้บุคคลดังกล่าว ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยการขอโทษทาง บริษัทฯ และศิลปิน ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในครั้งนี้ พร้อมให้ข้อมูลยืนยันว่า ศิลปินและทีมงานได้ดำเนินการขอวีซ่าเพื่อกิจกรรมชั่วคราว (ประเภท 408) เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย และได้แนบเอกสารและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ส่วนสาเหตุที่วีซ่าของศิลปินไม่ผ่านนั้น เนื่องจากการขอวีซ่าครั้งนี้ได้ทำการขอแบบกลุ่ม หากมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่ผ่านการพิจารณา จะทำให้คำร้องขอวีซ่าถูกตีกลับหรือไม่ผ่านทั้งกลุ่ม

ด้านแฟนคลับนักร้องและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างล้นหลาม บ้างก็ระบุว่าเข้าใจว่าการขอวีซ่าแบบกลุ่มที่อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ บ้างก็ชี้ว่าหากวีซ่ายังไม่เรียบร้อยก็ไม่ควรเริ่มขายบัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น

วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? จะไป "ออสเตรเลีย" ต้องรู้!

อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้า “ออสเตรเลีย” เพื่อทำงานหรือร่วมกิจกรรมระยะสั้น จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วีซ่าเพื่อกิจกรรมชั่วคราว (ประเภท 408) ให้ถูกต้องชัดเจน  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปข้อมูลที่ต้องรู้! มาให้แล้ว ดังนี้

 

  • วีซ่าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว (subclass 408) คืออะไร?

วีซ่าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว (ประเภท 408) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเสีย เพื่อปฏิบัติงานชั่วคราวในระยะสั้นๆ โดยเป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรในออสเตรเลีย ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย โดยกิจกรรมระยะสั้นนี้รวมถึงบุคคลเหล่านี้ ได้แก่

- นักแสดง นักร้อง : เพื่อทำการแสดงหรือแสดงสด ในธุรกิจของภาพยนตร์ ทีวี การถ่ายภาพ หรือการบันทึกการถ่าย รวมถึงการปฏิบัติงานเบื้องหลังของผู้กำกับ ผู้ร่วมงาน ผู้ช่วยในการแสดง เป็นต้น

- ผู้ที่ได้รับเชิญจากองศ์กรหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรเสีย : โดยกำหนดเวลาไม่เกิน 3 เดือน เพื่อร่วมกิจกรรมที่มีรูปแบบที่ชัดเจน เช่น ประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรม เช่น การประชุม ร่วงงานแข่งขันกีฬา และกิจกรรมของชุมชน

- นักวิจัยค้นคว้า : ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ในงานวิจัยของหน่วยงานประเทศออสเตรเสีย ที่ประสงค์จะทำกิจกรรมเพื่อวิจัยคันคว้า ณ สถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย อันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้ยื่นขอวีซ่า

- นักบวช พระสงฆ์ : มีจุดประสงค์จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ และดำเนินการด้านศาสนกิจกับสถาบันศาสนาในประเทศออสเตรเลีย

- โครงการพิเศษ : เพื่อเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับโครงการที่ให้โอกาสแลกเปลี่ยนเยาวชน เพิ่มความรู้ด้านวัฒนธรรม หรือเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน

- นักกีฬา : เพื่อการเล่นกีฬา หรือเป็นครูฝึก หรือเป็นผู้ตัดสินภายใต้สัญญากับสโมสรหรือสมาคมกีฬาของประเทศออสเตรเลีย และสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมในการฝึกฝนของกีฬาระดับสูง

- การแลกเปลี่ยน : เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้เงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงของสองฝ่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสได้ประสบการณ์จากการทำงานที่มีวัฒนธรรมที่ต่างออกไป และเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ

- ลูกเรือ : ที่จะเข้าทำงานเป็นลูกเรือในเรือ Superyacht ที่ประเทศออสเตรเลีย

- พนักงานรับใช้ของผู้บริหารระดับสูง : เพื่อทำงานประจำในครอบครัวของผู้บริหารอาวุโสระดับสูงชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้เข้าร่วมงานสำคัญของรัฐบาลออสเตรเลีย

วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? จะไป "ออสเตรเลีย" ต้องรู้!

 

  • เงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นขอวีซ่าชั่วคราว 408 มีอะไรบ้าง?

- ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเสียไม่เกิน 3 เดือน โดยยื่นขอวีซ่าจากนอกประเทศออสเตรเลีย และได้รับการรับรองจากองค์กร หรือบุคคลในประเทศออสเตรเสีย ที่เป็นผู้รับผิดชอบกับงานหรือกิจกรรมในประเทศออสเตรเลียนั้นๆ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนในกิจกรรมของประเภทวีซ่าที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้

- มีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายของตนเอง และสมาชิกที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเสียร่วมกับผู้ที่ขอยื่นวีซ่า

- มีการทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลีย

- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากประวัติอาชญากรรม และมีความจริงใจที่จะนักอยู่ในประเทศออสเตรเสียชั่วคราว เพื่อทำงานหรือกิจกรรมในรูปแบบของวีซ่าที่ได้ขอยื่นทำไว้

 

  • การขอต่ออายุวีซ่าชั่วคราว 408 ทำได้หรือไม่?

ผู้ได้รับการอนุมัติวีซ่าประเภทนี้ ไม่สามารถขออยู่ต่อในประเทศออสเตรเลียได้ในภายหลังจากที่ผู้ขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว ในกรณีที่ต้องการใช้เวลาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะยาว ควรพิจารณาสมัครขอวีซ่าประเภทอื่นแทน

ทั้งนี้ในกรณีของผู้สมัครที่ได้รับเชิญจากองศ์กรหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรเสีย และยื่นขอวีซ่าชั่วคราว 408 นั้น ทางการออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ทำงานใดๆ ทั้งสิ้น อนุญาตเพียงแค่ให้เข้าร่วมในงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญเท่านั้น

 

  • การยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่าชั่วคราว 408 ทำได้ทางออนไลน์

ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ สามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount โดยเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ https://online.immi.gov.au/lusc/login

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา โดยถ่ายโอนข้อมูล (upload) เอกสารทั้งหมดผ่านทางระบบออนไลน์ในเวลาเดียวกัน

จากนั้นให้เข้ารับการตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics collection) ผู้สมัครทุกสัญชาติที่สมัครขอวีซ่าจากประเทศไทย จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัครขอวีซ่า

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทำได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเสีย (AVAC) ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงมาด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : immi.homeaffairs.gov.au

 

  • เช็กเหตุผลหลัก ทำไมยื่นวีซ่าแล้วไม่ผ่าน?

ส่วนสาเหตุที่บางคนยื่นขอวีซ่าแล้วไม่ผ่าน ส่วนใหญ่มักเกิดจากการเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาด เป็นต้น โดยมีข้อมูลจาก Knight visa help point ระบุว่า การถูกปฏิเสธวีซ่านั้นเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ เจ้าหน้าที่สถานทูตยังไม่เชื่อถือเอกสารหรือคำสัมภาษณ์ของผู้สมัครวีซ่า

โดยเจ้าหน้าที่สถานทูต จะพิจารณาเอกสารและสถานภาพผู้สมัครวีซ่าเป็นหลัก ทำให้ผู้ยื่นขอวีซ่าบางคนอาจจะประมาทในเรื่องข้อมูลเอกสารสำคัญในประเด็นต่างๆ โดยเหตุผลในการปฏิเสธของสถานทูต ได้แก่ 

1. หลักฐานแสดงสถานภาพความมั่นคงในประเทศไทยไม่เพียงพอ
2. หลักฐานความสัมพันธ์กับ Sponsor ไม่น่าเชื่อถือ
3. ไม่สามารถเชื่อได้ว่าผู้สมัครวีซ่าจะเดินทางกลับตามกำหนดระยะที่ขอวีซ่า
4. เอกสารไม่มีความพร้อมและความน่าเชื่อถือในการยื่นสมัคร
5. เอกสารที่ยื่นสมัครกับการสัมภาษณ์ ไม่สอดคล้องกัน
6. ยื่นวีซ่าผิดประเภท

-----------------------------------------

อ้างอิง : thailand.embassy.gov.auKnight visa help pointimmi.homeaffairs.gov.au