“ฤกษ์มงคล” เดือน “สิงหาคม 2565” โดย อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร

“ฤกษ์มงคล” เดือน “สิงหาคม 2565” โดย อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร

“ฤกษ์มงคล” เดือน “สิงหาคม 2565” ซึ่งเป็นเดือนที่จะมีการย้ายของดาวหลายดวง เรามาดูกันว่า วันไหนเหมาะกับงานมงคล แต่งงาน ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการ ขายรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เวลามงคลคือเวลาใด อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร มีคำตอบให้

อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร กล่าวว่า เดือน “สิงหาคม 2565” จะมีดาวสำคัญๆ ย้ายเข้าสู่แต่ละลัคนาราศีไม่ว่าจะเป็น ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่ 8 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีดาวอังคารและดาวเกตุย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่ 9 สิงหาคม ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17 สิงหาคม และดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันย์ในวันที่ 20 สิงหาคม ฉะนั้น “ฤกษ์มงคล” ในเดือนนี้จึงเป็นการสรุปและรวบรวมฤกษ์ยามที่ดีที่สุดมาให้ สามารถใช้ได้กับทุกคน 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

งานที่เกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้ แต่เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อสกุล เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่นเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคม มีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงและมีความเจริญก้าวหน้า มีโชคลาภ

เวลามงคล

  • เวลา 07.15 - 08:10 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้า อุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 
  • เวลา 09.05 - 10.00 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
  • เวลา 14.22 - 15.17 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน)

งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ปลูกต้นไม้ ตัดต้นไม้ ขายต้นไม้ ไม่ควรใช้ “ฤกษ์มงคล” วันนี้ แต่ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิง การจัดงานแต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อสกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ งานที่เกี่ยวกับผู้หญิงอย่าง การเปิดร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือกิจการที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ จะส่งผลดีในการทำกิจการทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติเป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค 

เวลามงคล

  • เวลา 06.42 – 07. 37 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 
  • เวลา 09.32 - 10.27 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
  • เวลา 13.49 - 14.44 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง 

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร กล่าวทิ้งท้ายว่า การให้ “ฤกษ์มงคล” ในเดือน “สิงหาคม 2565” นี้ เป็นการสรุปและรวบรวมฤกษ์ยามที่ดีที่สุด เพื่อใช้ได้กับทุกคนที่ต้องการดูฤกษ์ยามประกอบการทำงาน การดำเนินชีวิต หากจะทำกิจการใดๆ การใช้ฤกษ์มงคลประกอบในการทำงานต่างๆ จะเป็นแนวทางที่ดี สามารถใช้ได้กับทุกคน ที่สำคัญการจะทำกิจการใดๆ ถ้าไม่สะดวกตามฤกษ์ก็ควรถือเอาความพร้อม ความสะดวกของผู้ที่จะทำการมงคลเป็นหลัก หากทำบุญหรือทำดีจะลงมือทำวันไหนเวลาไหนก็ล้วนเป็นมงคลทั้งสิ้น