ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/7/65 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/7/65 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/7/65 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 พร้อมรายละเอียดรางวัลต่าง ๆ เช็กเลยที่นี่!

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/7/65 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ชุดสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 35 สลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 38 สลากทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 29 สลาก ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 23 สลาก ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 11

 

 

 

ตรวจหวย 16/7/65 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ชุดสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 35 สลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 38 ชุดสลากทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 29 สลาก ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 23 สลาก ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 11

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 

ชุดเกษตรมั่นคง 3 : RD 5807059

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 

  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 : ภ8 5807059
  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : ขD 5807059
  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ชZ 5807059
  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎL 5807059

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

 

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10,000 บาท

ร ก ฏ ศ 7059

 

 

รางวัลที่ 2

 

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท

9032297    0582782    1008701

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

 

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

746    480

 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

 

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และ รางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

9726

 

รางวัลที่ 3

 

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

2696974    0716847    8214799    5212170    4063097
3533929    6386245    4305361    4808320    2871806

 

รางวัลที่ 4

 

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท

0516516    3036051    2087280    8638035
9445285    2461804    0396776    4294733
4928712    5865764    0158663    6046355
7640593    7472516    3073556    1276629
4403804    7709159    1361611    8342862


รางวัลที่ 5

 

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท

1045493    1314222    9807385    8300773
9133347    2827710    2008275    2770403
6268263    9235292    0162572    7913589
3617417    4527127    7500220    7948418
1555914    1962631    0133728    4697005
0540323    4682710    0350249    8989882
9945464    7317637    7938478    7279450
0665919    1351660    5924999    9181485
3749829    3194957    2634427    9995022
5187084    6187538    2588649    7682304
5626652    1832752    6814956    6763678
9462353    4230580    8950523    5651004
3932443    8886613    6039137    8068765
2453682    5618656    8572471    8444544
6356198    1166081    5317276    9736132
7264815    2712082     9188541    4282106
3989726    2783266    1698969     8681192
4452030    7068938    8894993    3847572
7923680    5084394    8559271    0505059
0812559    7123650    7565501    3657145
0186087    2670100    0277401    4486691
4520655    8751763    0367361    3571754
0523368    6386659    6296449    9322421
2102455    2258048    2302198    1265313
6395684    1676714    2957428    2272638

 

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,0000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

รกฏศ 7059

 

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนสนามบินน้ำ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 

 

ช่องทางการตรวจผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

ทั้งนี้โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 16 กรกฏาคม 2565