สลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง ธ.ก.ส.เปิดรับฝากอีกเมื่อไหร่? มีคำตอบ

สลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง ธ.ก.ส.เปิดรับฝากอีกเมื่อไหร่? มีคำตอบ

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 หน่วยละ 100 บาท อายุการรับฝาก 3 ปีลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท หลังจากที่เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.2565) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดรับฝากปรากฏว่า ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 หน่วยละ 100 บาท อายุการรับฝาก 3 ปีลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท หลังจากที่เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.2565) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดรับฝากปรากฏว่า ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป และมียอดฝากเต็มวงเงินอย่างรวดเร็วนั้น 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” รอบที่ 1 เต็มแล้ว ภายใน 4 ชม.

 

สำหรับ เงื่อนไขการจอง สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ลูกค้าเกษตรกร (บุคคล) จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกิน 1 แสนบาท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 เปิดจอง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

 

- ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2565

- ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

 

ช่วงที่ 2 เปิดจอง วันที่ 5-9 กันยายน 2565

- ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565

- ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

 

สำหรับ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ช่วงที่ 1 ทาง ธ.ก.ส. แจ้งว่ารับฝากเต็มวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดรับจองฝากสลากฯ ช่วงที่ 2 คือ วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 และเปิดรับฝากสำหรับบุคคลทั่วไปวันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

สลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง ธ.ก.ส.เปิดรับฝากอีกเมื่อไหร่? มีคำตอบ

 

ทั้งนี้ "สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7" มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี

 

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

 • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.180 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.060 ต่อปี
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก

สำหรับผู้ฝากสลากฯ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท

 

 

สิทธิในการถูกรางวัล : ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล 36 ครั้ง ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล ๆ 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 10 บาท

 

สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับจองสลากฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจของ ธ.ก.ส. ได้ที่ LINE Official : BAAC Family และ FACEBOOK : ธกส BAAC Thailand