“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง

เทศกาล “เข้าพรรษา” ในปีนี้เตรียมไปทำบุญ ตักบาตรกัน มีหลายจังหวัดจัดงาน “แห่เทียนพรรษา” ทั้งทางบกและทางน้ำ บางจังหวัดตักบาตรบนหลังช้าง ลองเช็ครายละเอียด

วันเข้าพรรษา คือวันเริ่มต้นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในสถานที่แห่งเดียวไม่เดินทางไปไหน โดยไม่จำเป็นเป็นเวลา 3 เดือน เป็นประเพณีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

เนื่องจากช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมทุ่งนาข้าว เมื่อพระภิกษุสงฆ์ออกไปบิณฑบาตรจึงเผลอเหยียบต้นข้าวและสัตว์เล็กสัตว์น้อย พระพุทธเจ้า จึงมีบัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในสถานที่แห่งเดียวตลอดฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

เมื่อมาดูปฏิทินปีนี้ พ.ศ. 2565 เทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม จนถึงวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

ความศรัทธาในพุทธศาสนา ชาวบ้านจึงนำ เทียน และผ้าอาบน้ำฝนไปถวายให้กับภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้ในการจำพรรษา อีกทั้งยังรักษาศีล ฟังธรรมเทศนา งดเว้นอบายมุขไปด้วยพร้อมกัน หลายจังหวัดจึงจัดงาน แห่เทียนพรรษา ที่น่าสนใจดังนี้

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง Cr. ประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

เป็นงานประเพณีที่จังหวัด อุบลราชธานี จัดต่อเนื่องกันมานานร้อยกว่าปี ในอดีตชาวบ้านจะนำเทียนเล่มเล็กมามัดรวมเป็นเทียนเล่มใหญ่แล้วไปถวายวัด

ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นนำ ขี้ผึ้ง มาหล่อเป็นเทียนใหญ่ แล้วแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติเพิ่มเติมลงไปก่อนนำไปถวายพระ

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 นับเป็นปีที่ 121 มีชื่อว่า “121 ปี ทวยราษฎรใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 กำหนดการ มีดังนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง ชมทุ่งดอกไม้นามพระราชทาน ผีเสื้อแห่งความภักดี ทุ่งดอกบัวเทียน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม และ การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมเทียน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 

เวลา 18:39 น. พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ. อุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 19:00 น. ชมการแสดง แสง เสียง ประกอบขบวนแห่งเทียนพรรษาภาคกลางคืน

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง Cr. ประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน 

พิธีมอบ รางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

ขบวนแห่ เคลื่อนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่ถนนอุปราชบริเวณหน้าปะรำพิธี ไปทางถนนชยางกูร จนถึงสี่แยกเอสโซ่ ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน) จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)

วันที่ 14-17 กรฏาคม 2565 มีการจัดแสดง ต้นเทียนพรรษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

สอบถามได้ที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร 045-243-770-1 หรือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร 045-344-853-4

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง

Cr. ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครราชสีมา

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.นครราชสีมา

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องงดจัดงานไปสองปี (2563-2564) เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในปีนี้จึงได้จัดงานขึ้นอีกครั้งในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการ มีดังนี้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ขบวนต้นเทียนพรรษาจากวัดต่าง ๆ เข้าร่วมขบวนแห่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 น. ชม ขบวนแห่เทียนพรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชมการประกวดต้นเทียนพรรษา, การประกวดขบวนแห่, การประกวดวาดภาพระบายสี, การแกะสลักเทียนพรรษา, พิธีเวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 

ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงเพลงโคราช (วงกำปั่นบ้านแท่น) การแสดงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนเทศบาล 4

การแสดงวงออเคสตรา ISAN ORCHESTRA เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกุรง เพลงรำวง จำหน่ายอาหาร ของดี ของฝาก OTOP ของขึ้นชื่อเมืองโคราช

สอบถามได้ที่ สวท.นครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 044-465-400 หรือ เทศบาลตำบลพิมาย โทรศัพท์ 044-471-121

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง Cr. อนุสาร อ.ส.ท.

  • มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์

งานประจำปีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดงานสองวันคือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

ในงานจะมี ขบวนแห่เทียน ที่ตกแต่งอย่างอลังการ ขบวนฟ้อนรำ ขบวนแห่งช้าง ที่ยิ่งใหญ่ มีขบวนช้างประดับไฟ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง Cr. อนุสาร อ.ส.ท.

ขบวนอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบนหลังช้าง, พิธีปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนา, การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การประกวดโต๊ะหมู่บูชา, พิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง

จัดขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 หน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กำหนดการ มีดังนี้

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:00 น. ชมขบวนแห่ช้างและขบวนเทียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:30 น. ตักบาตรบนหลังช้าง แห่งเดียวในโลก

สอบถามได้ที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์ โทร 044-514-447-8, 082-486-2014

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง Cr. งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา

คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคลองสาขาที่แยกออกมาจากแม่น้ำน้อย ชุมชนชาวบ้านได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำมาเป็นเวลานาน เป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา มีการแห่เทียนพรรษาทางเรือ ในเส้นทางไปกลับ 3 กิโลเมตร

ขบวนแห่ประกอบไปด้วย เรือของชาวบ้าน ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ที่นำวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้ ผัก ผลไม้ มาตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม

เมื่อเคลื่อนขบวนไปก็จะร้องรำบทเพลงพื้นบ้าน เป็นขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำที่เป็นเรือเล็กเรือน้อย หาชมได้ยาก ในปัจจุบัน

นอกจากชม ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ แล้วยังได้ชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เส้นทางสายน้ำ การยกยอ ทุ่งนาเขียวขจี เที่ยวตลาดย้อนยุค ชิมอาหารพื้นบ้าน

“แห่เทียนพรรษา” ปี 65 ไฮไลท์แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง Cr. งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด

จัดขึ้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันอาสาฬหบูชา) ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดการ มีดังนี้

เวลา 08.30-10.30 น. เรือทุกลำลงทะเบียนบริเวณด้านหน้า ตลาดลาดชะโด

เวลา 10.39 น. พิธีเปิดงาน เรือทุกลำเคลื่อนผ่านชุมชนริมสองฝั่งคลอง ผ่านสะพาน 3-2-1 นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปได้บนสะพานทั้งสามแห่ง

จากนั้นขบวนเรือจะย้อนกลับมาอีกครั้งเวลาประมาณ 11.30 น. ผ่านสะพาน 1-2-3 แล้วไปจอดที่หน้า โรงเรียนวัดลาดชะโด เพื่อนำเทียนไปถวาย วัดลาดชะโด

จบจากขบวนแห่แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถชิม ช้อป อาหารพื้นบ้านได้ที่ ตลาดลาดชะโด สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในอดีต

สอบถามได้ที่ เพจ งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หรือ เทศบาลตำบลลาดชะโด 053 740 263

.............................

อ้างอิง : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน, เพจงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด, สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี, ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครราชสีมา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์