“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

“เมืองสุขสยาม” ณ “ไอคอนสยาม” จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ชวนปลูกต้นไม้จิ๋ว, ชมผลิตภัณฑ์ไผ่แปลงร่าง, บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายใน 60 วัน, ผลผลิตออร์แกนิค ฯลฯ วันนี้ถึง 14 ก.ค.

กิจกรรมแนว รักษ์โลก จัดขึ้นแล้ว สายกรีนห้ามพลาดที่ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชมนิทรรศการและกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ มือใหม่หัดปลูก, ต้นไม้จิ๋ว, บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่าย, นิทรรศการไผ่แปลงร่าง จากสถาบันไผ่กู้ชาติ และช็อปผลผลิตปลอดสาร ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ฯลฯ

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

งาน SOOKSIAM สุขรักษ์โลก จัดขึ้นที่ ชั้น G เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP และ สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม / นิทรรศการ / เวิร์คชอป ชวนให้ รักษ์โลก และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชน ร่วมกันรักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

    คุณชยะพงส์ นะวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการสุขสยาม และคุณรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ภายใต้ 3 คอนเซปต์หลัก คือ Live สนับสนุนชุมชนให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ Love ส่งต่อผลิตภัณฑ์รักษ์โลกให้ตัวเองรวมถึงคนรอบข้าง Happy มีความสุขกับทุกสไตล์การใช้ชีวิตสอดคล้องกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

แนะนำกิจกรรมไฮไลท์ แบ่งเป็น 3 โซน คือ

โซน 1 นิทรรศโชว์ผลิตภัณฑ์ : การแปลงร่างของไผ่วัสดุท้องถิ่น สู่งานสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยสถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำผลงานออกแบบ Bamboo Pavilion  ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยมาให้ชม ก่อนจะนำแบบไปสร้างจริงที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน 

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

     นิทรรศการ "ไผ่แปลงร่าง"

ชมผลิตภัณฑ์ การแปลงร่างของไผ่สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ครบองค์ประกอบทั้งในด้าน 1. กลุ่มอาหาร 2. กลุ่มไม้ไผ่ไม่แปรรูป 3. กลุ่มไม้ไผ่แปรรูป 4. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 5. กลุ่มจักสาน 6. กลุ่มเยื่อไผ่ และ 7. กลุ่มถ่านไม้ไผ่ 

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

โดยต้นไผ่แต่ละชนิดสามารถแปลงร่างได้ ตั้งแต่ทำเฟอร์นิเจอร์, แก้วไม้ไผ่, โคมไฟ, เครื่องจักสาน ฯลฯ พร้อมให้ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์จากไผ่นานาชนิด จากศูนย์การเรียนรู้ปลูกไผ่ราชบุรี

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว      ช็อปต้นไม้

โซน 2 ธรรมชาติคือชีวิต : คัดสรรวัตถุดิบปลอดสารและอาหารปลอดภัย ในคอนเซปต์ Food Fruits Plants & Crafts ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ผลผลิตจากวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อสารส่งต่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการกิน เป็นยา

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

อาทิ เมล็ดพันธุ์ถั่ว และหอม กระเทียมปลูกธรรมชาติ, ดอกเกลือจากสวนศิลป์หนองมน , คาเฟ่กาแฟ ชา น้ำหมักผลไม้ออร์แกนิค, ผลิตภัณฑ์จากชุมชนปกากะญอ

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว     ใยบวบ

สัมผัสสินค้าเด่นจากชุมชนสยามรักษ์โลก 4 ภาค จากร้านค้าภายในเมืองสุขสยามที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ร้านลุงเงินกาแฟหม้อดิน จ.เชียงใหม่ ซึ่งคัดสรรเมล็ดกาแฟเกษตรอินทรีจากดอยสะเก็ด และคั่วกาแฟจากหม้อดินโดยใช้ถ่านอันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน ชงด้วยน้ำต้มใบเตยเติมความหอมเพิ่มความกลมกล่อมให้กาแฟแต่ละแก้วเป็นซิกเนเจอร์

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว     ร้านกาแฟลุงเงิน

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทเมืองเพีย จ. ขอนแก่น ผู้ริเริ่มนำ ใยบวบ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นธรรมชาติในชุมชน มาดัดแปลงเป็นใยบวบขัดผิวในรูปแบบต่าง ๆ  

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

โซน 3 บรรจุภัณฑ์อาหาร Fest (เฟสท์) : โดย SCGP นำเสนอกลุ่มสินค้ารักษ์โลก Fest Bio (เฟสท์ ไบโอ) ที่ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ มีความสะอาด ปลอดภัย สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว    บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก

โดยเมืองสุขสยามได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ร้านค้าในเมืองสุขสยาม ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก Bio เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำถุงพลาสติก PE ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 30% มาใช้ในเมืองสุขสยามอีกด้วย

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว     คุณปราการ ไรวา ชวนปลูกต้นไม้จิ๋ว

ยังมีกิจกรรมน่าสนใจ :  เวิร์คชอปฟรีกับ “มือใหม่หัดกรีน” ปลูกต้นไม้จิ๋ว ซึ่งในโซนนี้ คุณปราการ ไรวา ศิลปินสุดเท่มาเป็นแขกรับเชิญ ขออาสาร่วมกิจกรรมตอกย้ำการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการคัดแยกขยะกับบูธสินค้ารักษ์โลกของบรรจุภัณฑ์อาหาร Fest (เฟสท์) โดย SCGP และโชว์ความเป็นมือใหม่หัดกรีน ร่วมเวิร์คชอปลงมือปลูกต้นไม้จิ๋ว

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

สำหรับสายช็อปสายเขียวแนะนำ : K-ช้อป สายกรีน เมื่อซื้อสินค้าภายในเมืองสุขสยามและไอคอนสยาม และชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ QR Code ธนาคารกสิกรไทย ครบ 299 บาท หรือ สำหรับบัตรเครดิต One Siam ซื้อสินค้าครบ 199 บาท รับทันทีต้นไม้แคคตัส 1 คู่ สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในเมืองสุขสยามผ่านช่องทาง Sooksiam Delivery ครบ 399 บาท รับชุดปลูกต้นไม้ D.I.Y จำนวน 2 กระถาง 

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

และเมื่อช็อปครบ 799 บาท สำหรับบัตรเครดิต One Siam ซื้อสินค้าครบ 599 บาท หรือสินค้าภายในเมืองสุขสยามผ่านช่องทาง Sooksiam Delivery ครบ 699 บาท รับกระเป๋ารักษ์โลก 1 ใบ

“เมืองสุขสยาม” ชวน “รักษ์โลก” ชมไผ่แปลงร่าง, ปลูกต้นไม้จิ๋ว

พร้อมกิจกรรมแนว รักษ์โลก มากมาย ในงาน SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565  ณ  บริเวณลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ชั้น G  ไอคอนสยาม