UOB จัดเสวนาศิลปะดิจิทัลออนไลน์ เปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13

UOB จัดเสวนาศิลปะดิจิทัลออนไลน์ เปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13

UOB ชวนคนรักงานศิลปะค้นหาแรงบันดาลใจในเสวนาออนไลน์ “เมื่อศิลปะไร้ขอบเขต ศิลปินก็ต้องไร้ขีดจำกัด” เดินหน้าสู่ NFT art "ศิลปะดิจิทัล" พร้อมเปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13 ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านบาท โอกาสเป็นศิลปินพำนักญี่ปุ่น

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนนักเรียน นักศึกษา ศิลปินและบุคคลทั่วไปที่รักงานศิลปะ มาหาแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน ศิลปะ ในกิจกรรมโรดโชว์ เสวนาศิลปะผ่านออนไลน์ หัวข้อ “Spin around without boundaries…เมื่อศิลปะไร้ขอบเขต ศิลปินก็ต้องไร้ขีดจำกัด”

กับศิลปินผู้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่างานศิลปะจากผืนผ้าใบสู่โลก ศิลปะดิจิทัล และศิลปินผู้สร้างสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ จนสามารถต่อยอดทางการตลาดผ่านการร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย 

โดยกิจกรรมโรดโชว์เสวนาศิลปะออนไลน์ กำหนดจัดขึ้นผ่าน Live Streaming จำนวน 4 รอบเท่านั้น ในวันที่ 22 มิ.ย.  30 มิ.ย.  7 ก.ค. และ 14 ก.ค. 2565 

กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่สนใจสามารถต่อยอดงานจิตรกรรมเพื่อก้าวสู่โลกศิลปะและโอกาสทางการตลาดใน ยุคดิจิทัล ได้อย่างมั่นใจ พร้อมโอกาสมากมายจากเวที การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year Award)

UOB จัดเสวนาศิลปะดิจิทัลออนไลน์ เปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13

UOB Painting of the Year Award ครั้งที่ 7 โดย จงจิตร มูลมาตย์ 

กิจกรรมโรดโชว์ เสวนาศิลปะผ่านออนไลน์ หัวข้อ “Spin around without boundaries…เมื่อศิลปะไร้ขอบเขต ศิลปินก็ต้องไร้ขีดจำกัด” จำนวน 4 ครั้งดังกล่าว วิทยากรประกอบด้วย

  • คุณเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ และ ผศ. เกรียงไกร กงกะนันทน์  สองศิลปินที่เติบโตจาก Fine Arts สู่การต่อยอดในโลก NFT
  • คุณภาวิษา มีศรีนนท์ และคุณปัณฑิตา มีบุญสบาย สองศิลปินรุ่นใหม่ที่ต่อยอดผลงานจิตกรรม สู่ความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ
  • คุณปานพรรณ ยอดมณี คุณสุวรรณี สารคณา คุณอภิวัฒน์ บรรลือ และคุณจงจิตร มูลมาตย์ ศิลปินผู้ชนะเลิศจากเวทีประกวดจิตรกรรมยูโอบี ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและโอกาสที่ได้รับจากจากเวทีการประกวดทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค พร้อมมุมมองช่องทางด้านการตลาดและดิจิทัล เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น  

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ เว็บไซต์สัมมนาออนไลน์  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี 

UOB จัดเสวนาศิลปะดิจิทัลออนไลน์ เปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13 UOB Painting of the Year Award ครั้งที่ 9 โดย อภิวัฒน์ บรรลือ

ในโอกาสนี้ ยูโอบี พร้อมเปิดรับผลงานศิลปะเข้าร่วม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 13) ชิงเงินรางวัลรวม 1,720,000 บาท พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดกว้างสำหรับศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม อ่านกฎและกติกาการประกวดคลิก กำหนดเปิดรับผลงานวันนี้ - 15 สิงหาคม 2565

UOB จัดเสวนาศิลปะดิจิทัลออนไลน์ เปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13 UOB Painting of the Year Award ครั้งที่ 6 โดย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ 
UOB จัดเสวนาศิลปะดิจิทัลออนไลน์ เปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13

UOB Painting of the Year Award & UOB Southeast Asian Painting of the Year Award ครั้งที่ 8
ผลงานโดย สุกิจ ชูศรี

UOB จัดเสวนาศิลปะดิจิทัลออนไลน์ เปิดรับผลงานประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 13

UOB Painting of the Year Award ครั้งที่ 12 โดย วชิระ ก้อนทอง