ย้อนอดีต ท่องเที่ยวไปใน “ตึกเก่าเล่าใหม่” ที่ มิวเซียมสยาม

ย้อนอดีต ท่องเที่ยวไปใน “ตึกเก่าเล่าใหม่” ที่ มิวเซียมสยาม

โบราณสถานอันงดงามของตึก “มิวเซียมสยาม” จะมีอายุครบ 100 ปีในปีนี้ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองมากมาย ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2565

มิวเซียมสยาม (Museum Siam) อาคารประวัติศาสตร์ ในอดีตเคยเป็น “กระทรวงพาณิชย์” เมื่อปีพ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็น “มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เป็นผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของ มาริโอ ตามาญโญ สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ที่ได้ออกแบบตึกต่างๆ ไว้อีกมากมาย

 

อาทิ บ้านนรสิงห์, วังมะลิวัลย์, พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, วังปารุสกวัน, พระที่นั่งอนันตสมาคม, สถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นต้น

ตึกมิวเซียมสยาม จะมีอายุครบรอบ 100 ปี ในปีนี้ จึงได้จัดนิทรรศการ "100 ปี ตึกเรา ตึกเก่าเล่าใหม่ New Take on Old Building" เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมา แนวคิดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บริบทสังคม ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

ย้อนอดีต ท่องเที่ยวไปใน “ตึกเก่าเล่าใหม่” ที่ มิวเซียมสยาม

และกิจกรรม "เสาร์สนามไชย Saturday Happening" ทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตั้งแต่เมษายน - พฤศจิกายน 2565

ที่มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น Talk & Workshop ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม, Kidscovery Zone ให้เด็กๆ เรียนรู้โครงสร้างการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านตัวต่อจิ๋ว Tamagno’s Mini Bricks,

กิจกรรมนำชมตึกมิวเซียมสยาม ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น ศิลปะการแสดง Performance Tour โดย บุญ พงศ์พานิช และ Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา, Walk Rally เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปกับ Tamango’s,

30 สิ่ง แห่งความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม, Throw Back Tour ย้อนอดีตมิวเซียมสยามด้วยภาพเก่า, Attic Tour นำชมห้องใต้หลังคา,  Curator Tour ชมตึกกับภัณฑารักษ์

ย้อนอดีต ท่องเที่ยวไปใน “ตึกเก่าเล่าใหม่” ที่ มิวเซียมสยาม

  • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 นี้

เวลา 10:00 - 20:00 น. มีงาน “ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” วันที่ชาวยุโรปจะเฉลิมฉลองสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกัน  

1) ร้านอาหารและสินค้างานคราฟท์ มากกว่า 25 ร้านค้า

2) เรียนรู้งานเวิร์กช็อปทำ ไขขี้ผึ้งห่ออาหาร โดย มารีญา พูลเลิศลาภ ผู้ร่วมก่อตั้ง SOS EARTH

3) เพลิดเพลินไปกับดนตรีสด จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล Toast to Europe Day

4) ค้นพบประวัติศาสตร์อาคารมิวเซียมสยามในงานนิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่”

ย้อนอดีต ท่องเที่ยวไปใน “ตึกเก่าเล่าใหม่” ที่ มิวเซียมสยาม

  • กิจกรรมที่น่าสนใจ

เวลา 10.00-12.00 น. พบกับ Qbrick Design

เวิร์กชอป สถาปัตยกรรมจิ๋ว โดย นายแพทย์ สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช เรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรมของมาริโอ ตามาญโญ สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ออกแบบตึกมิวเซียมสยาม

เวลา 13.00-15.00 น. พบกับ Talk ตามาญโญ

ชีวิตและผลงานของช่างฝรั่งในกรุงสยาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์มิวเซียมสยาม

เวลา 14.00-15.00 น. ดนตรีมีเรื่องเล่า Music@Museum

ฟังดนตรีร่วมสมัยกับตึกร้อยปี เพื่อสุนทรียศาสตร์ทางการฟัง และรับรู้ความร่วมสมัยของตึกมิวเซียมสยามในยุคต่าง ๆ ภายในตึกมิวเซียมสยาม

เวลา 18.30-19.30 น. พบกับ ละครนำชม เส้นทางใหม่ในตึกเก่า Beyond the Museum Participatory + Invisible Theatre

ย้อนอดีต ท่องเที่ยวไปใน “ตึกเก่าเล่าใหม่” ที่ มิวเซียมสยาม

เพื่อความซาบซึ้งเข้าใจประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมรดกวัฒนธรรม จะมีการผลัดเปลี่ยนเส้นทางนำชมผ่านสื่อต่าง ๆ เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน อาทิ

1) เส้นทาง 30 จุดแห่งความโดดเด่น ของสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม การออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในเมืองที่อากาศร้อนชื้น 

2) เดินดูตึกเก่าเส้นทางห้องใต้หลังคา ความชาญฉลาดของการออกแบบตึกสำนักงาน เมื่อ 100 ปีก่อน การเพิ่มพื้นที่ฟังก์ชั่นเพื่อแก้ปัญหาด้านความร้อนชื้น ปัญหาด้านอัคคีภัย และใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับสำนักงาน

3) ย้อนอดีตมิวเซียมสยามด้วยภาพเก่า เส้นทางการค้นพบอาคารหลังนี้ก่อนที่จะเป็นมิวเซียมสยาม บอกเล่าที่มา หน้าที่ ของอาคารที่มีต่อประเทศไทยในยุคเปลี่ยนผ่านด้วยภาพถ่ายเก่า ให้เห็นมิติประวัติศาสตร์ของพื้นที่และอาคารแห่งนี้

ย้อนอดีต ท่องเที่ยวไปใน “ตึกเก่าเล่าใหม่” ที่ มิวเซียมสยาม

4) ชมตึกเรากับภัณฑารักษ์ นำชมนิทรรศการ 100 ปีตึกเราฯ เพื่อความเข้าใจเบื้องหลังการออกแบบนิทรรศการ และขยายความคิดประเด็นสถาปัตยกรรมตึกมิวเซียมสยามจากคนทำนิทรรศการ

5) เดินชมศิลปะคลาสสิก กับตึกเก่ามิวเซียมสยาม ผ่านมุมมองนักประวัติศาสตร์ศิลปะ เพื่อความเข้าใจภาษาของสถาปัตยกรรม การคลี่คลายรูปแบบทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่สถาปนิกหยิบยกมาใช้เป็นรูปแบบในการออกแบบ

6) เดินดูตึกเก่ากับเรไรรายวัน นำประเด็นด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของตึกมิวเซียมสยาม มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมนำชมสำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เด็กๆ เข้าใจง่ายและเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรม

.......................

มิวเซียมสยาม (ปิดทุกวันจันทร์)

การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามไชย ทางออกที่ 1

หมายเหตุ : ภายในงานมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมบัตรประชาชน