ปฏิทินเดือนพฤษภาคม 2565 "วันฉัตรมงคล" "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดไหม?

ปฏิทินเดือนพฤษภาคม 2565 "วันฉัตรมงคล" "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดไหม?

เตรียมหยุดยาวอีก! เช็กปฏิทิน "วันหยุด" เดือนพฤษภาคม 2565 จะเห็นว่ามี "วันหยุดยาว" อยู่ 2 ช่วงสัปดาห์ โดยข้าราชการ หน่วยงานรัฐต่างๆ จะได้หยุดติดต่อกัน 4 วันในช่วง "วันพืชมงคล" โดยวันนี้ถือเป็นวันหยุดเฉพาะหน่วยงานราชการ

หลายคนเริ่มเช็ก "วันหยุดยาว" เดือนหน้า "พฤษภาคม 2565" กันแล้ว จะเห็นว่ามีวันหยุดติดต่อกันอยู่ 2 ช่วงสัปดาห์ด้วยกัน แต่ทั้งนี้วันหยุดยาวของเอกชนกับหน่วยงานมีจำนวนวันไม่เท่ากัน เนื่องจากเพิ่งจะมีการประกาศ "วันพืชมงคล" หรือ "วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" จากสำนักพระราชวังออกมา โดยในปีนี้กำหนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนเช็กข้อมูลชัดๆ อีกครั้ง ระหว่าง "วันฉัตรมงคล" vs "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดแบบไหนบ้าง? เอกชน ธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐได้หยุดเหมือนกันหรือไม่?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

1. วันหยุด "วันฉัตรมงคล" 4 พฤษภาคม 2565

วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปฏิทินเดือนพฤษภาคม 2565 "วันฉัตรมงคล" "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดไหม?

โดย "วันฉัตรมงคล" จะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ต่อมามีกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีต่อๆ ไป ให้ถือว่าวันดังกล่าวนี้ เป็น "วันฉัตรมงคล" และถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน่วยงานเอกชน : เป็นวันหยุด 

สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ถือเป็นวันหยุดทำการของธนาคารตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

หน่วยงานรัฐ : เป็นวันหยุด

 

2. วันหยุด "วันพืชมงคล" 13 พฤษภาคม 2565

วันพืชมงคล หรือ วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทำนา ชักนำให้มีความมั่นใจความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญในแก่เกษตรกร โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี

การกำหนดวันที่ของวันพืชมงคลในแต่ละปี สำนักพระราชวังจะกำหนดตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตาม "ปฏิทินหลวง" ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมแก่การเริ่มต้นการทำนาของปีนั้นๆ 

ปฏิทินเดือนพฤษภาคม 2565 "วันฉัตรมงคล" "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดไหม?

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่ง และอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง โดยจะจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

สิ่งสำคัญอีกประการที่ประชาชนต่างรอคอยในวันพืชมงคลของทุกปี ก็คือ  "คำทำนาย" จาก "พระโคแรกนา" โดย พระโค ในทางศาสนาพรามหณ์เปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้ เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 โดยมีคำทำนายต่างๆ ดังนี้

 • ถ้าพระโคกินข้าว, ข้าวโพด ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
 • ถ้าพระโคกินถั่ว, งา ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
 • ถ้าพระโคกินน้ำ, หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
 • ถ้าพระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวก การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

สำหรับวันพืชมงคล ถือเป็น "วันหยุด" สำหรับบางหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานเอกชน : ไม่เป็นวันหยุด 

สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ไม่ถือเป็นวันหยุดทำการของธนาคารตามประกาศฯ สถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

หน่วยงานรัฐ : เป็นวันหยุด

 

3. วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2565 หยุดกี่วัน? ช่วงไหนบ้าง?

สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการของเดือนพฤษภาคม 2565 มีด้วยกัน 4 วัน ได้แก่ 

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 : วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 : วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 : วันพืชมงคล *หยุดเฉพาะราชการ
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 : วันหยุดชดเชยวันวันวิสาขบูชา

ปฏิทินเดือนพฤษภาคม 2565 "วันฉัตรมงคล" "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดไหม?

โดยวันหยุด 3 ใน 4 วันข้างต้น ถือเป็นวันหยุดทำการของธนาคารตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่วันที่ 2, 4, 16 พฤษภาคม 2565 ทำให้เดือนนี้มี "วันหยุดยาว" ติดต่อกันใน 2 ช่วงสัปดาห์ คือ

 • วันหยุดยาวช่วงวันแรงงาน : 30 เมษายน -1-2 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)
 • วันหยุดยาวช่วงวันวิสาขบูชา : 14-15-16 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์) 
 • ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ มีวันหยุดยาว 4 วัน ในช่วงวันพืชมงคลและวันวิสาขบูชา คือ 13-14-15-16 พฤษภาคม 2565 (ศุกร์​-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)

----------------------------------------------

อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย, Phralan, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์