หยุด "ช้อปปิ้ง"ไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการช้อปปิ้ง

หยุด "ช้อปปิ้ง"ไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการช้อปปิ้ง

การช้อปปิ้งออนไลน์ หรือออฟไลน์ถือเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของใครหลายคนแต่ถ้าชอปจนหยุดตัวเองไม่ได้ ซื้อของเกินความจำเป็น จนเกิดปัญหาหนี้สิน กระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเข้าข่ายเป็น Shopaholic หรือ โรคเสพติดการชอปปิงโดยไม่รู้ตัว

"Shopaholic หรือ โรคเสพติดการช้อปปิ้ง" เป็นโรคทางสุขภาพจิตประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะเสพติดการซื้อของโดยที่ไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินของตัวเอง และมีความอยากจะไปชอปปิ้งอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย อาทิ เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความสัมพันธ์จนต้องทะเลาะกับคนในครอบครัว บางครั้งซื้อมาแล้วต้องโกหกคนในครอบครัวว่ามีคนให้มา หรือบอกราคาที่ถูกกว่าราคาจริงที่ซื้อ ซึ่งโรคนี้พบได้ตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ทำไม? คนอื่นมีความสุขมากกว่าเราเสมอ...หรือเราชอบเปรียบเทียบ

"GenZ" ไม่อดทนในการทำงานจริงหรือ มีทางเลือกมากมายในชีวิต

9 พฤติกรรมที่เข้าข่ายการเป็น Shopaholic

พญ.อริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล จิตแพทย์โรงพยาบาลBMHH- Bangkok Mental Health Hospital  กล่าวว่าสำหรับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการเป็นโรคเสพติดการช้อปปิ้งนั้น มีดังต่อไปนี้ 

 • อยากซื้อของตลอดเวลา
 • ซื้อของเกินความจำเป็น
 • ยับยั้งพฤติกรรมการชอปปิงของตัวเองไม่ได้
 • มีความรู้สึกดีเมื่อได้ซื้อของ โดยมักจะรู้สึกดีได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ
 • รู้สึกผิดหลังจากที่ซื้อมาแล้ว
 • ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้
 • ซื้อซ้ำๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วหลายชิ้น
 • ต้องหลบซ่อนหรือโกหกปกปิดเวลาซื้อของนั้นๆ
 • มีปัญหาด้านอื่นๆ เกิดขึ้นตามมา เช่น เกิดปัญหาหนี้สิน ปัญหาความสัมพันธ์ เป็นต้น

หยุด \"ช้อปปิ้ง\"ไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการช้อปปิ้ง

ปัจจัย และการรักษาโรคเสพติดการช้อปปิ้ง

"โรคเสพติดการช้อปปิ้ง" เกิดได้ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางสังคม ซึ่งสาเหตุที่มาจาก

 • ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ มีภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง มีปัญหาในการควบคุมตัวเองหรือยับยั้งชั่งใจ
 • ปัจจัยทางสังคม เช่น การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงการใช้บัตรเครดิตในการซื้อของไปก่อนโดยยังไม่ต้องใช้เงินสด สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเสพติดช้อปปิ้งได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน

โรคเสพติดการชอปปิง สามารถรักษาให้หายได้ โดย

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเปลี่ยนทัศนคติ เช่น การจำกัดวงเงินบัตรเครดิตหรืองดใช้บัตรเครดิต
 • พบจิตแพทย์จะรักษาด้วยการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy: CBT) ซึ่งจะเป็นการพูดคุยให้คำปรึกษา เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการมีพฤติกรรมโรคเสพติดการช้อปปิ้ง
 • ช้อปปิ้งทำการปรับเปลี่ยนความคิด ปรับพฤติกรรม เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจตัวเองและปรับเปลี่ยนนิสัยการเสพติดการช้อปปิ้งได้ เช่น หากใช้การชอปปิงเป็นการระบายความเครียด ก็อาจจะหาวิธีระบายความเครียดวิธีอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลเสียต่อตัวเอง หรือถ้ามีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย ก็ต้องรักษาควบคู่กันไป

หยุด \"ช้อปปิ้ง\"ไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการช้อปปิ้ง

ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคเสพติดการช้อปปิ้ง

สำหรับ"การป้องกันโรคเสพติดการช้อปปิ้ง" ต้องเริ่มจากการวางแผนการใช้จ่าย จดบันทึกรายรับรายจ่าย หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว, หากิจกรรมอื่นๆ ทำยามว่าง แทนการช้อปปิ้ง เช่น ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ออกไปสังสรรค์กับเพื่อน, ฝึกฝนการควบคุมตัวเอง และหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณา การตลาดที่กระตุ้นให้ซื้อของ

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเสพติดการช้อปปิ้งควรเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม