สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน 'เบิกประกันสังคม' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน 'เบิกประกันสังคม' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

อัปเดตล่าสุด สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน สิทธิผู้ประกันตนต้องรู้ "เบิกประกันสังคม" คุ้มครองค่าทำฟัน ทำอะไรได้ และครอบคลุมอะไรบ้าง? เช็กที่นี่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" "สิทธิประกันสังคม 2567" สิทธิผู้ประกันตนต้องรู้ เช็กสิทธิทำฟัน "เบิกประกันสังคม" เงินประกันสังคมที่ควรจะได้รับ จาก สำนักงานประกันสังคม  ของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่จะเข้ารับบริการทำฟันประกันสังคม

 

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน \'เบิกประกันสังคม\' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 

สิทธิทำฟัน ทำฟันประกันสังคม คืออะไร?

สิทธิทำฟัน ทำฟันประกันสังคม คือ สิทธิที่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และ 39 จะสามารถใช้สิทธิทางทันตกรรม

สำหรับบริการขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และถอน/ผ่าฟันคุด ได้ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรับบริการ ภายในวงเงิน 900 บาท/ปี 

 

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน \'เบิกประกันสังคม\' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 

อีกทั้งยังให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิกค่าฟันปลอม ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม โดยรายละเอียดของฟันปลอม จะแยกเป็น 2 กรณี

ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

  • ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • ฟันปลอมจำนวน 5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

 

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน \'เบิกประกันสังคม\' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

 

  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม

สิทธิประกันสังคม ครอบคลุมอะไรบ้าง? สิทธิผู้ประกันตนต้องรู้ 

สิทธิสำหรับผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาบริการทางทันตกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 

สิทธิขูดหินปูน

การขูดหินปูน เป็นการขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟัน และซอกฟันให้หลุดออก เพื่อสุขภาพฟัน และช่องปากที่แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมาก ๆ

โดยปกติแล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้ ขูดหินปูน เพื่อทำความสะอาดคราบหินปูนสะสม ในทุกๆ 6 เดือน

สิทธิการอุดฟัน

การอุดฟัน ได้แก่ การบูรณะ หรือการซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุโดยทันตแพทย์ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันจะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน (Composite Resin) และ วัสดุอุดฟันสีเงิน อมัลกัม (Amalgam)

 

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน \'เบิกประกันสังคม\' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 

สิทธิถอนฟัน

การถอนฟันเป็นทันตกรรมทั่วไป สำหรับกรณีฟันที่ผุมาก เช่น ฟันที่ผุจนทะลุถึงโพรงประสาทรากฟัน หรือมีฟันที่ผุมากจนเหลือแต่ตอ และมีอาการปวดฟันมากร่วมด้วย

สิทธิ ถอนฟันคุด / ผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด หรือ ถอนฟันคุด เป็นการรักษาทางทันตกรรม เพื่อเอาฟันกรามซี่ที่ 3 ซึ่งเป็นซี่สุดท้ายในขากรรไกร ที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาในช่องปากได้ออก โดยฟันซี่ดังกล่าว อาจฝังตัวอยู่ในกระดูกขากรรไกร หรืออยู่ในเหงือก

ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ปวดหรือบวมได้ และ ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น ฟันซี่นั้น ๆ ก็จำเป็นต้องได้รับการเอาออกโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน \'เบิกประกันสังคม\' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ผู้ประกันตนประกันสังคม ทำฟันที่ไหนได้บ้าง?

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการรักษาฟันได้ทั้ง โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทันตกรรม แต่จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้ทำสัญญาไว้กับทางสำนักงานประกันสังคม โดยหากเป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรณีทันตกรรมและวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กำหนด ไม่ต้องสำรองจ่าย

เอกสารที่ใช้ "เบิกค่าทำฟัน" เบิกประกันสังคม เงินประกันสังคม

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส. 2-16)
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  • เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)
  • กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี

โดยนำเอกสารทั้งหมด ยื่นต่อสาขาสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ ที่ระบุเอาไว้ในใบรับรองแพทย์

เงินค่าประกันสังคมที่เราถูกหักไปในทุก ๆ เดือนจากเงินเดือนนั้น นอกจากจะได้รับสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลฟรีแล้ว เรายังมีสิทธิใช้ประกันสังคมในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และฟันของเราอีกด้วย

โดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ทางคลินิกทำฟันที่เราไปใช้บริการจะดูแล และตัดค่ารักษาจากประกันสังคมของเราให้อัตโนมัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ประกันสังคม" ได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สิทธิประกันสังคม 2567 เช็กสิทธิทำฟัน \'เบิกประกันสังคม\' ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม