ค่าฝุ่นวันนี้ (4 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จว.เหนือ-อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่นวันนี้ (4 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จว.เหนือ-อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่นวันนี้ (4 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จังหวัด ภาคเหนือ-อีสาน คุณภาพอากาศพุ่งเกินมาตรฐาน ขณะที่ กรุงเทพฯ ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ เนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี คาดการณ์วันนี้มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ค่าฝุ่นวันนี้ (4 มี.ค.67) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรุงเทพมหานคร ประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 18.7-36.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

 

ค่าฝุ่นวันนี้ พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 4 - 10 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี มีสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด และมีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขณะที่ ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.หนองคาย จ.เลย จ.นครพนม จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา และ จ. สุรินทร์

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 30.6 - 75.6 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.6 - 66.5 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.3 - 51.2 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.7 - 41.9 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.4 - 29.3 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 18.7 - 36.3 มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่นวันนี้ (4 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จว.เหนือ-อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

คำแนะนำทางสุขภาพ

- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ค่าฝุ่นวันนี้ (4 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จว.เหนือ-อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน