ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ ค่าฝุ่นกรุงเทพ เช้านี้อากาศดี ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ ค่าฝุ่นกรุงเทพ เช้านี้อากาศดี ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน

สูดให้เต็มปอด! ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (22 ก.พ.67) ค่าฝุ่นกรุงเทพ เช้านี้คุณภาพอากาศดี ตรวจวัดทุกเขตพบไม่เกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (22 ก.พ.67) ค่าฝุ่นกรุงเทพ ค่าฝุ่นวันนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 น. ตรวจวัดได้ 10.4 - 24.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า ไม่เกินมาตรฐาน ทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

 

คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา

 

ในช่วงวันที่ 22 ก.พ. - 1 มี.ค.67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี อากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิดสลับปิด ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองมีค่าต่ำ และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียม ตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

 

  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • www.airbkk.com
  • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB: กรุงเทพมหานคร
  • LINE ALERT
  • LINE OA @airbangkok

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ ค่าฝุ่นกรุงเทพ เช้านี้อากาศดี ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ ค่าฝุ่นกรุงเทพ เช้านี้อากาศดี ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ ค่าฝุ่นกรุงเทพ เช้านี้อากาศดี ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน