ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม.ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม.ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

เช้านี้อากาศดี! ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (21 ก.พ.67) ค่าฝุ่นกรุงเทพ พบว่า กทม.ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (21 ก.พ.67) ค่าฝุ่นกรุงเทพ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 น. ตรวจวัดได้ 11.5-25.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า ไม่เกินมาตรฐาน ทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

 

คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา

 

ในช่วงวันที่ 21-25 ก.พ.67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี อากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิดสลับปิด ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 จุด เวลา 13.22 น. แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม.ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

 

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

แอปพลิเคชัน AirBKK
www.airbkk.com
FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
FB: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม.ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม.ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม.ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี