ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (5 ม.ค.67) พื้นที่ กทม. ตรวจวัดได้ 20.8-43.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบ เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม จำนวน 8 พื้นที่ เขตหนองแขม หนักสุด วัดได้ 43.7 มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯวันนี้ (5 ม.ค.67) เวลา 05.00 - 07.00 น. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตรวจวัดได้ 20.8-43.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 8 พื้นที่ คือ

1.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 43.7 มคก./ลบ.ม.

2.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.

3.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.

4.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 39.2 มคก./ลบ.ม.

5.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ : มีค่าเท่ากับ 38.7 มคก./ลบ.ม.

6.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 37.9 มคก./ลบ.ม.

7.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.

8.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด

ข้อแนะนำสุขภาพ 

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศ ปานกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • อากาศเย็นในตอนเช้า

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 5-13 ม.ค. 67 การระบายอากาศไม่ดีถึงอ่อน (ยกเว้นวันที่ 13 ม.ค.67 “ดี”) ประกอบกับเกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากการระบายอากาศเป็นไปอย่างจำกัด และคาดการณ์วันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้า

ในช่วงวันที่ 5-13 ม.ค. 67 การระบายอากาศไม่ดีถึงอ่อน (ยกเว้นวันที่ 13 ม.ค.67 “ดี”) ประกอบกับเกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากการระบายอากาศเป็นไปอย่างจำกัด และคาดการณ์วันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง 

แอปพลิเคชัน AirBKK
www.airbkk.com
www.pr-bangkok.com
FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
FB: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 5 ม.ค. กทม. พบ 8 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน เขตหนองแขม หนักสุด