เทียบกันชัดๆ สิทธิประกันสังคม vs สิทธิบัตรทอง 30 บาท ต่างกันอย่างไร ?

เทียบกันชัดๆ สิทธิประกันสังคม vs สิทธิบัตรทอง 30 บาท ต่างกันอย่างไร ?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปรียบเทียบความแตกต่างของบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง สิทธิประกันสังคม vs สิทธิบัตรทอง 30 บาท ต่างกันอย่างไร ?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไขข้อสงสัยกรณี สิทธิประกันสังคม และ สิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่เป็นสวัสดิการจากภาครัฐ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ดังนี้

บัตรทอง หรือ สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

- ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีวงเงิน เพียงลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลประจำตัวแล้วใช้สิทธิได้ทันทีโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว

- ใช้กับสถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนไว้ หรือเจ็บป่วยต่างพื้นที่เข้าสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ 

- เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต (สีแดง) เข้าสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ (สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่)

- มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย/เบื้องต้น ไม่ว่า สิทธิบัตรทอง จะอยู่ที่สถานพยาบาลใด ก็เข้ารับบริการตามรายการนี้ได้

  • เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มโรค/อาการ ปรึกษาเภสัชกรและรับยาที่ร้านยากว่า 1,000 แห่งที่เข้าร่วมได้ทั่วประเทศ
  • เจ็บป่วยเล็กน้อย 32 กลุ่มโรค/อาการ รับบริการที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นกว่า 600 แห่งที่เข้าร่วมได้ทั่วประเทศ
  • เจ็บป่วยเบื้องต้น 42 กลุ่มโรค/อาการ พบหมอออนไลน์ รอรับยาจัดส่งถึงบ้านได้ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

- การย้ายหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวทำได้ 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ ใช้สิทธิได้ทันทีเมื่อเปลี่ยนแล้ว

- ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีวงเงิน ครอบคลุมการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น 

- ครอบคลุมค่าอาหารและค่าห้องสามัญเมื่อต้องแอดมิทที่โรงพยาบาล

- ได้เพียงสิทธิรักษาฟรี (บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) ไม่มีเงินชดเชยว่างงาน เกษียณ เสียชีวิต เหมือนประกันสังคม 

เทียบกันชัดๆ สิทธิประกันสังคม vs สิทธิบัตรทอง 30 บาท ต่างกันอย่างไร ?

ประกันสังคม (ผู้ประกันตน) หรือ สิทธิประกันสังคม

- ประกันสังคม ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน ตามเงื่อนไขจึงจะสามารถใช้สิทธิได้

- ใช้กับโรงพยาบาลที่เลือกสิทธิไว้ กรณีฉุกเฉินเข้าที่ไหนก่อนก็ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 

- เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกกฤติเข้าสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ (สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่)

- ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีวงเงิน และไม่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น 

- การย้ายสถานพยาบาลประจำตัวย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง

- ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่เกิน 900 บาท/ปี 

- ค่าห้องและค่าอาหาร ไม่เกิน 700 บาท/วัน

- ได้รับเงินชดเชย กรณีว่างงาน เกษียณ เสียชีวิต 

 

เทียบกันชัดๆ สิทธิประกันสังคม vs สิทธิบัตรทอง 30 บาท ต่างกันอย่างไร ?

หมายเหตุ:

1. บัตรทอง หรือบัตร 30 บาท มีได้ทุกคน หากไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นของรัฐ (ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการและครอบครัว เป็นต้น) 

2. พนักงานบริษัทได้สิทธิประกันสังคมอัตโนมัติ

3. กรณีลาออกจากงาน และไม่อยากส่ง ประกันสังคม ต่อ (มาตรา 39 ) สามารถใช้ สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาทได้ แต่ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำก่อน 

4. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใช้สิทธิ ‘บัตรทองหรือบัตร 30 บาท’ รักษาพยาบาล หรือหากได้รับสิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ก็ยังคงได้รับสิทธิได้ตามปกติ (มาตรา 40 ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่ให้เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย และกรณีทุพพลภาพ รวมถึงได้รับเงินค่าทำศพ กรณีตาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางออนไลน์

  • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
  • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
  • ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue 

เทียบกันชัดๆ สิทธิประกันสังคม vs สิทธิบัตรทอง 30 บาท ต่างกันอย่างไร ?