‘ขาเทียม’ฟรี ! ผู้พิการทุกคน-ทุกสิทธิรักษา-ทุกเชื้อชาติ

‘ขาเทียม’ฟรี ! ผู้พิการทุกคน-ทุกสิทธิรักษา-ทุกเชื้อชาติ

‘มูลนิธิขาเทียมฯ’ จ.เชียงใหม่ ผลิต ‘ขาเทียม’ กว่า 3,000 ขาต่อปี ให้ผู้พิการ ‘ทุกคน-ทุกสิทธิรักษา-ทุกเชื้อชาติ’ ฟรี ใช้งบประมาณราว 40-50 ล้านบาทต่อปี 

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหาร นำโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังการดำเนินการ และเยี่ยมชมโรงงานทำขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาด โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นพ.วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิขาเทียมฯ ให้บริการทำขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ทุกเชื้อชาติที่อยู่ในประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า “อย่าไปเก็บเงินที่เขา ให้มาเก็บฉัน” เพื่อให้ผู้พิการขาขาดสามารถเข้าถึงขาเทียมได้ทุกคน 

 อย่างไรก็ดี มูลนิธิขาเทียมมีโรงงานผลิตขาเทียมหลายประเภท ตั้งแต่ระดับข้อเท้า ระดับใต้เข่า ระดับข้อเข่า ระดับเหนือเข่า ระดับถึงข้อสะโพก รวมถึงขาเทียมสำหรับทำเกษตรกรรมเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับทุกคนมากที่สุด และยังมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆ อีกด้วย

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งโรงงานในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศประมาณ 95 แห่ง เพื่อให้ผู้พิการได้รับขาเทียมสำหรับการดำรงชีวิต มีหลักสูตรการสอน 2 ปีเรื่องกายอุปกรณ์ ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รวมถึงมีการอบรมเจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์ของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าไปประจำในโรงงานตามโรงพยาบาล จำนวน 700 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการให้ความรู้แก่ผู้พิการขาดที่ได้รับขาเทียม เพื่อให้สามารถใช้งาน และดูแลได้อย่างเหมาะสม

 ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 32 ปี ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ประมาณ 164 ครั้ง และให้บริการทำขาเทียมไปมากกว่า 2.7 หมื่นขา ขณะที่การบริการทำขาเทียมต่อปีจะอยู่ที่ปีละประมาณกว่า 3,000 ขา ใช้งบประมาณราว 40-50 ล้านบาทต่อปี 

 “เงินทั้งหมดจะเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริษัท ห้างร้าน ธนาคารบริษัทประกันต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของมูลนิธิและได้สนับสนุนให้มาตลอด แต่หากจะให้เกิดความยั่งยืนอาจจะต้องคำนึงถึงแหล่งเงินอื่นๆ ร่วมด้วย” ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์กล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สำหรับมูลนิธิขาเทียมตั้งขึ้นมาโดยมีความประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการได้รับขาเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งหากต่อยอดแล้วต่อไปนี้ผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการขาเทียมไม่ควรมีค่าใช้จ่าย 

 อย่างไรก็ดี สปสช. มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ซึ่งก็คิดว่ามูลนิธิขาเทียมน่าจะเป็นอีกหน่วยงานสำคัญ ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งได้ ส่วนนี้ก็อาจจะต้องคิดต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้ประชาชนได้รับขาเทียมอย่างทั่วถึงมากขึ้นในอนาคต 

 “ตอนนี้ที่มีโรงงานงานทำขาเทียมทั่วประเทศ 95 แห่ง หรือในอนาคต หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีจำนวนมากก็สามารถขยายได้ด้วย สปสช. จะไปดูเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในเรื่องขาเทียมที่จ่ายให้โรงพยาบาลอยู่แล้ว เราอาจจะให้การชดเชยค่าขาเทียมที่ทำโดยเทคโนโลยีจากมูลนิธิฯ ในอัตราเดียวกับที่ต้องซื้อจากต่างประเทศ” นพ.จเด็จ กล่า