รักษามะเร็งแบบองค์รวม โอกาส ทางเลือกของผู้ป่วย มหกรรม health & Weath Expo 2023

รักษามะเร็งแบบองค์รวม โอกาส ทางเลือกของผู้ป่วย มหกรรม health & Weath Expo 2023

แพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ ระบุดูแลรักษามะเร็งแบบองค์รวม ไม่ได้เพียงให้การรักษาเฉพาะโรคหรืออาการทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องดูเรื่องอาหารการกิน สารอาหารบำบัด ไวตามินบำบัด ที่สำคัญคือระบบภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วย

      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการรักษามะเร็งตามหลักสากลที่ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทย คือ การรักษามะเร็งแบบ วิธีผสมผสานของ ศัลยกรรม (ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้าง) รังสีรักษา (ฉายแสงบริเวณที่มีเซลล์มะเร็งอยู่เป็นการรักษาแบบเฉพาะที่เช่นเดียวกับวิธี ของศัลยกรรม) เคมีบำบัด (การรักษาหรือการทำลายเซลล์มะเร็งทั้งที่ต้นตอและที่กระจาย ไปตามทางเดินน้ำเหลือง กระแสเลือดหรืออวัยวะอื่นของร่างกาย เป็นการรักษามะเร็ง แบบทั้งตัวของผู้ป่วยมะเร็ง โดยการรับประทานยาที่มีความสามารถในการฆ่า หรือทำลาย เซลล์มะเร็ง ฉีดยาทางหลอดเลือดดำหรือแดง เป็นต้น)

   การรักษาโดยการใช้ฮอร์โมน เนื่องจากมะเร็งบางชนิดมีความไวต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน และการรักษาโดยการเพิ่ม ภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย เพื่อที่จะได้กำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไปจากร่างกาย และผู้ป่วยก็จะหายจากโรคมะเร็ง เนื่องจากการรักษา โดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนี้ยังอยู่ ระหว่างการศึกษาอยู่ต้องการข้อมูลอีกมากมายเพื่อยืนยันว่า ได้ผลในการรักษามะเร็ง

 ดังนั้นวิธีหลังนี้จึงเริ่ม เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แต่มีการนำยาหรือสารเคมีในกลุ่มนี้ ้มาใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด เพื่อให้การรักษาดีขึ้น มะเร็งแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชนิดจะได้รับ การรักษาแบบผสมผสานที่ไม่เหมือนกัน เพราะว่ามะเร็งบางชนิดมีการตอบสนองต่อการ รักษาทางศัลยกรรมและรังสีรักษาดี เช่น มะเร็งผิวหนัง ก็ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยเคมีบำบัด หรืออื่น ๆ

       มะเร็งบางชนิดมีการตอบสนองต่อเคมีบำบัด และรังสีรักษาดีไม่จำเป็นต้องใช้ วิธีศัลยกรรม เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น มะเร็งเต้านม ในผู้ป่วย บางกลุ่มโดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่อยู่ในวัยหลังหมดระดูจะมีการตอบสนองต่อการรักษา โดยการใช้ ฮอร์โมนหลังจากที่ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งต้นตอออกไปแล้ว จะเห็นว่าการรักษามะเร็งแต่ละชนิด หรือการรักษามะเร็งแต่ละกลุ่ม มีความแตกต่างกันแม้แต่การผสมผสานวิธีการรักษามะเร็ง แต่ละวิธีก็ไม่เหมือนกัน

    ขณะที่ นพ.อธิวัฒน์  น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (แพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ) กล่าวถึงการดูแลรักษามะเร็งแบบองค์รวม (Holistic and Personalized Approach to Cancer Treatment) ว่า แนวทางการรักษาแบบองค์รวม หรือ Holistic Care นั้น

      ไม่ได้เพียงให้การรักษาเฉพาะโรคหรืออาการทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องดูเรื่องอาหารการกิน สารอาหารบำบัด ไวตามินบำบัด ที่สำคัญคือระบบภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันการแพทย์ทางเลือก เช่น การแพทย์แผนไทย เข้ามามีบทบาท ทำให้การผู้ป่วยอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      ส่วนการออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล หรือ Personalized Care เป็นแนวทางการรักษาที่ถือว่าเป็นเมกกะเทรนด์ในวงการการแพทย์และการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้เกิดความเป็นไปได้ โดยการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลแวดล้อมและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาให้สอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการรักษา

     สำหรับ ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ มุ่งขยายบริการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงผู้คนในทุกระดับ มีโอกาสในการรักษาโรคยาก อย่างโรคมะเร็ง และเชื่อมโยงเครือข่ายการแพทย์เฉพาะทางของเครือ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าในตัวเมือง หรือสถานที่ห่างไกล ซึ่งเป็นอีกส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย และเติมเต็มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง

      เร็วๆนี้ บริษัทมีแผนขยายศูนย์มะเร็งรังสีรักษาไปยังโรงพยาบาลในเครือในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประชากรในพื้นที่ยังมีความต้องการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่มีความพร้อม ทั้ง บุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี นอกจากรองรับความต้องการของคนในพื้นที่แล้ว ยังพบอัตราการเติบโตในการเข้ามารักษาโรคยากซับซ้อนของผู้รับบริการชาวต่างชาติในแถบประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

        "การลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงที่กระจายไปยังต่างจังหวัดจะสามารถรองรับแนวโน้มความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์ที่ต้องการการแพทย์เฉพาะทางแบบองค์รวม อย่างโรคมะเร็ง เพื่อเป็นโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ป่วยในการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”, นพ.อธิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

รักษามะเร็งแบบองค์รวม โอกาส ทางเลือกของผู้ป่วย มหกรรม health & Weath Expo 2023

     ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ถือเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงของโลกในยุคนี้ ด้วยมูลค่าตลาดในปี 2022 ที่สูงถึง 9.7 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 25.2% ต่อปี โดยธุรกิจด้านสุขภาพสามารถฟื้นคืนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอันดับแรกๆ ของธุรกิจต่างๆ ในไทย และเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้กับประเทศ เชื่อว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สู่เมืองรอง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจของชุมชนเมืองรองได้ถึง 3-5 เท่า ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะส่งเสริมโอกาสการสร้างงานและอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม.

        พบกับองค์ความรู้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุอย่างครบวงจรได้ในงานมหกรรมHealth & Wealth Expo 2023 ภายใต้แนวคิด The Journey of life จัดโดย เนชั่น กรุ๊ป ระหว่างวันที่ 9 – 12 พ.ย. 2566 เวลา 11.00 – 20.00 น. ที่ Hall 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  Happy Healthyใส่ใจกับคุณภาพชีวิตและความงาม กับโรงพยาบาลชั้นนำ Health Gadget ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว จะปาฐกถาพิเศษ Road Map to Thailand Medical Hub ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 9 พ.ย. ภายในงานเวลา 12.30 น.

        ยังมีเวทีเสวนา “เทรนด์สุขภาพ 2024” การดูแลรักษามะเร็งแบบองค์รวม (Holistic and Personalized Approach to Cancer Treatment) ที่ “นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด แพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ จะมาฉายภาพการดูแลรักษามะเร็งแบบองค์รวม หรือ Holistic Care และภายในงานยังมีการสัมมนา สมุนไพร โอกาสเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้ตั้งแต่ฐานราก , ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง ‘มะเร็งเต้านม"รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ อีกมากมาย