เช็กสถานที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรีตลอดเดือนตุลาคม 2566

ตรวจมะเร็งเต้านมฟรี เช็กสถานที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เดือนตุลาคม 2566

เช็กสถานที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรีตลอดเดือนตุลาคม 2566 สำหรับสตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป จำนวนจำกัด วันละ 200 คน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี ให้บริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี ตามโครงการ "ตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก" สำหรับสตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 15.00 น. จำกัดจำนวน 200 คนต่อจุดบริการต่อวัน

 

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

- ควรใส่เสื้อผ้าที่สบาย ถอดง่าย สะดวกต่อการตรวจเต้านม

- งดทาแป้ง/โลชั่น หรือน้ำหอม บริเวณหน้าอกและรักแร้

- ผู้ที่มีประจำเดือน ควรตรวจหลังจากประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน เพื่อลดอาการเจ็บเต้านม

หมายเหตุ : นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

 

เช็กสถานที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรีตลอดเดือนตุลาคม 2566 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

เช็กสถานที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรีตลอดเดือนตุลาคม 2566

เช็กสถานที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรีตลอดเดือนตุลาคม 2566

เช็กสถานที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรีตลอดเดือนตุลาคม 2566

ทั้งนี้ สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Website และ Facebook สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิกาญจนบารมี 

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2869 และมูลนิธิกาญจนบารมี โทร. 0 2591 8185 - 86