ฟรีวัคซีน! ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เช็กวัน-เวลาฉีดได้ที่นี่ ไม่รับ walk in

ฟรีวัคซีน! ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เช็กวัน-เวลาฉีดได้ที่นี่ ไม่รับ walk in

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก" ฟรี 1,700 สิทธิ์ ย้ำรับช่องทางลงทะเบียนเท่านั้น ไม่รับ walk in เช็กวัน-เวลาฉีดได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนหญิงชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 26 ปี ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก" ฟรี ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 1,700 สิทธิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย! 

ให้บริการวัคซีนในวันที่

 • วันที่ 4-6, 11-12 ตุลาคม 2566 ( รอบ 09.00 - 11.00 น. , รอบ 13.00 - 16.00 น.)
 • วันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ( รอบ 09.00 - 11.00 น. , รอบ 13.00 - 16.00 น.)
 • วันที่ 2, 9 ตุลาคม 2566 (รอบ 16.00 - 19.00 น.)

ฟรีวัคซีน! ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เช็กวัน-เวลาฉีดได้ที่นี่ ไม่รับ walk in

สถานที่ให้บริการ

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ตึกอำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ชั้นล่าง ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปิดลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจํานวน ลงทะเบียน (คลิ)

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์สําหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็มเท่านั้น

 • การลงทะเบียน : ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับบริการวัคซีน 2 วัน
 • กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากมาไม่ตรงตามนัดถือว่าสละสิทธิ์
 • กรุณานําบัตรประชาชน และสมุดวัคซีนเด็กมาด้วย
 • กรณีที่เคยได้รับวัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์มาก่อน โดยจะลงทะเบียนได้เมื่อมีระยะห่างจากเข็มแรกมากกว่า 6 เดือน โดย
 • กรณีที่ 1 ได้รับวัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ เข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี จะเข้ารับ HPV 4 สายพันธุ์ เพิ่มอีก 1 เข็ม (หากเข็มแรกหลังอายุ 15 ปี จะได้รับเพิ่มอีก 2 เข็ม)
 • กรณีที่ 2 ได้รับวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ มา 1 เข็ม จะได้รับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (หากอายุ 15 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 3 เข็ม)
 • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน HPV ต้องมาพร้อมผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ให้บริการสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่รับ walk in