ลงทะเบียนฉีดวัคซีน HPV ป้องกัน 'มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ให้เด็กหญิงชาวไทย

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน HPV ป้องกัน 'มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ให้เด็กหญิงชาวไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนเด็กหญิงไทยอายุ 12-15 ปี ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV ป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ชนิด 4 สายพันธุ์ ฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่ครบ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน เด็กหญิงไทยอายุ 12-15 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก) ชนิด 4 สายพันธุ์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ได้เมื่อไหร่ ?

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ผ่านทาง QR Code หรือ Link : https://hpv.kcmh.or.th(คลิก) โดยให้บริการสำหรับผู้ที่นัดหมายเท่านั้น งด Walk In

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน HPV ป้องกัน 'มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ให้เด็กหญิงชาวไทย

  • เงื่อนไขการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ฟรี 

- ให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กหญิงไทย อายุ 12-15 ปี(เกิดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 15 กรกฎาคม 2554)

- หากไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีใดๆ มาก่อน จะได้รับวัคซีน 2 เข็ม (โดยเข็มที่สองจะนัดห่างจากวันที่ฉีดเข็มแรก 6 เดือน)

- หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์มาแล้ว 1 เข็ม จะได้รับวัคซีนอีก 1 เข็ม โดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 6 เดือน

- หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีชนิด 2 สายพันธุ์มาก่อน จะได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม

- ให้บริการตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

- กรุณานำบัตรประชาชน/สูติบัตรฉบับจริงและสมุดวัคซีนประจำตัว มาแสดงในวันรับวัคซีนด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

วันเวลาที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ฟรี 

  • เสาร์ 15 - อาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น.
  • เสาร์ 22 - อาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น.

สถานที่ให้บริการ

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ : ระบบลงทะเบียนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาก่อน โปรดลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ล่วงหน้าก่อนทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่แอปพลิเคชัน Chula Care 

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน HPV ป้องกัน 'มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ให้เด็กหญิงชาวไทย