ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ที่ 1 เมืองมลพิษมากสุดในโลก แม่ฮ่องสอน เชียงรายยังวิกฤติ

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ที่ 1 เมืองมลพิษมากสุดในโลก แม่ฮ่องสอน เชียงรายยังวิกฤติ

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศ ประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกปรากฏว่าวันนี้ จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เว็บไซต์ IQAir รายงานคุณภาพอากาศ ประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกปรากฏว่าวันนี้ จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุด อันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แล้ว วัดได้ 319 AQI จากข้อมูล ณ เวลา 8.44 น.วันที่ 1 เมษายน 2566

 

อันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับแรก 

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีม่วงทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากและอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

1.อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ดัชนีคุณภาพอากาศ 516 AQI

2.อำเภอพาน จ.เชียงราย ดัชนีคุณภาพอากาศ 459 AQI

3.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ดัชนีคุณภาพอากาศ 438 AQI

4.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 421 AQI

5.อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 413 AQI

6.อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 411 AQI

7.อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย ดัชนีคุณภาพอากาศ 406 AQI

8.อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 403 AQI

9.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 381 AQI

10.อำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน ดัชนีคุณภาพอากาศ 348 AQI

 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ที่ 1 เมืองมลพิษมากสุดในโลก แม่ฮ่องสอน เชียงรายยังวิกฤติ

 

ด้านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2566 ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 19 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. กรุงเทพฯ
 2. เชียงราย
 3. เชียงใหม่
 4. น่าน
 5. แม่ฮ่องสอน
 6. พะเยา
 7. ลำพูน
 8. ลำปาง
 9. แพร่
 10. อุตรดิตถ์
 11. สุโขทัย
 12. ตาก
 13. พิษณุโลก
 14. กำแพงเพชร
 15. พิจิตร
 16. หนองคาย
 17. เลย
 18. อุดรธานี
 19. นครพนม

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 44-343 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25-72 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21-40 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14-28 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15-22 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15-56 มคก./ลบ.ม.

 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ที่ 1 เมืองมลพิษมากสุดในโลก แม่ฮ่องสอน เชียงรายยังวิกฤติ

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ​(พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ที่ 1 เมืองมลพิษมากสุดในโลก แม่ฮ่องสอน เชียงรายยังวิกฤติ

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 เมษายน 2566 ดังนี้

- วันที่ 2-7 เมษายน 2566 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

- พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 2-8 เม.ย.2566 อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 สถานการณ์อาจบรรเทาลงได้บ้างเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น

 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ที่ 1 เมืองมลพิษมากสุดในโลก แม่ฮ่องสอน เชียงรายยังวิกฤติ

 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ที่ 1 เมืองมลพิษมากสุดในโลก แม่ฮ่องสอน เชียงรายยังวิกฤติ