ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่อากาศแย่ที่ 1 ของโลกต่อเนื่อง แม่ฮ่องสอน เชียงรายสาหัส

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่อากาศแย่ที่ 1 ของโลกต่อเนื่อง แม่ฮ่องสอน เชียงรายสาหัส

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศ ประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกปรากฏว่าวันนี้ จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง เช็กอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับแรก

(30 มี.ค.2566) สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เว็บไซต์ IQAir รายงานคุณภาพอากาศ ประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกปรากฏว่าวันนี้ จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลกวัดได้ 236 AQI จากข้อมูล ณ เวลา 8.53 น.

รายงานอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับแรก อยู่ในระดับสีม่วงทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากและอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

1.อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ดัชนีคุณภาพอากาศ 547 AQI

2.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ดัชนีคุณภาพอากาศ 498 AQI

3.อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 430 AQI

4.อำเภอพาน จ.เชียงราย ดัชนีคุณภาพอากาศ 399 AQI

5.อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย ดัชนีคุณภาพอากาศ 393 AQI

6.อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 386 AQI

7.อำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย ดัชนีคุณภาพอากาศ 339 AQI

8.อำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน ดัชนีคุณภาพอากาศ 331 AQI

9.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 323 AQI

10.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 293 AQI

 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่อากาศแย่ที่ 1 ของโลกต่อเนื่อง แม่ฮ่องสอน เชียงรายสาหัส

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ​(พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

ด้าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ หรือ PM 2.5 

ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ แม่สะเรียง ปาย) เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ ฮอด เชียงดาว แม่แจ่ม) เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย เชียงของ) ลำพูน (อ.เมืองฯ ลี้) ลำปาง (อ.เมืองฯ) พะเยา (อ.เมืองฯ) และน่าน (อ.เฉลิมพระเกียรติ) 

ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ภาคเหนือ จ.ลำปาง (อ.แม่เมาะ) แพร่ (อ.เมืองฯ) น่าน (อ.เมืองฯ) อุตรดิตถ์ (อ.เมืองฯ) ตาก (อ.แม่สอด) และสุโขทัย (อ.เมืองฯ) 

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา