เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาหมอกควันไฟหนักหน่วง

เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาหมอกควันไฟหนักหน่วง

เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ประสบกับปัญหาไฟป่าอย่างหนักหน่วง ฝุ่นควันอยู่ในระดับวิกฤติ ด้าน ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน รณรงค์ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันพิษ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง และสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เดินแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาจ่ายตลาดเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการสวมใส่ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันหมอกควันจากไฟป่าที่ปกคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะนี้

เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาหมอกควันไฟหนักหน่วง

สถานการณ์ไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสม ทั้งหมด 6,761 จุด คิดเป็นร้อยละ 129.67 ของจุดความร้อนสะสมปี 2565 หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.09 ของค่าเป้าหมายปี 2566 ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี 2566 ไม่เกิน 9,378 จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 2,325 จุด

เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาหมอกควันไฟหนักหน่วง

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สภาพอากาศหมอกฝุ่นควันไฟกระจายเต็มเมืองเยอะมากไม่เฉพาะแม่ฮ่องสอน ควันไฟกระจายไปทั่วภาคเหนือ และแม่ฮ่องสอนก็ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งต้นกำเนิดมาจากการเผาป่า จึงได้สั่งการพิเศษในช่วงนี้ห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด เมื่อเกิดหมอกควันสิ่งที่จังหวัดให้ความสำคัญ คือการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะปางควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังการเผาป่า และส่งเจ้าหน้าที่กระจายไปดับไฟป่าทุกอำเภอตามหมู่บ้านต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการไปยังสถานที่ราชการทุกแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลจังหวัดอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบลให้ทำห้องปลอดฝุ่น รวมทั้งให้หน่วยงานที่มีรถบรรทุกน้ำ รวมทั้งเทศบาล อบต.ให้นำรถออกไปฉีดพ่นน้ำทั้งพื้นถนนและอากาศ ทั้งในเขตเมือง ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศสลายควันไฟ วัน 2-3 ครั้ง เช้า กลางวันเย็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า สำหรับ จุดความร้อน เปรียบเที่ยบระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดเกิดไฟป่ามากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันมีเพียง 5,000 เศษ และปีนี้สูงถึง 6,000 กว่า แต่ถ้าเทียบกับในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือถือว่าเราเกินมาไม่สูงมาก

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับผู้ป่วยเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ จำนวนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น เพราะฝุ่นควันไฟไม่ได้ทำให้การป่วยแบบฉับพลัน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางเดินหายใตเยื่อบุตาอักเสพ ส่วนใหญ่ที่เกิดจากฝุ่นควันมักจะเป็นปัญหาระยะยาวมากกว่าคือทำให้โรคเหล่านี้กำเริบบ่อยขึ้น โรคที่ป่วยมากที่สุดในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยื้อบุตาอักเสพ ระบบทางเดินหายใจ โรคปอดเรื้อรังและโรคหอบหืดกำเริบมากขึ้น จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมทั้งจังหวัดเพียง 9,170 ราย ยังถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ก็ได้ระดมแจกหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านชนบทมากขึ้นในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองและครอบครัว

นางศิรินุช ศรีมูล ช่างรับซ่อมตัดเย็บเสื้อผ้าในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากหมอกควันไฟป่าที่หนาแน่นมากขึ้นทุกวัน วันนี้ ทางผวจ.ได้มีการเดินแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในตลาดสด ซึ่งตนอยากจะให้มีการช่วยเหลือให้มากกว่านี้ ทุกวันนี้ประชาชนลำบากเนื่องจากสภาพเศรฐกิจ หากจะซื้อหน้ากากอนามัยก็ยังลำบาก อยากให้ทางจังหวัด แจกหน้ากากให้ประชาชนมากกว่านี้ เพื่อที่จะช่วยลดภาระของประชาชน และให้มีมาตรการที่เข้มข้นในการแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วย

เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาหมอกควันไฟหนักหน่วง