เชียงใหม่อ่วมหนัก อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก เช็ก 3 จังหวัดค่า PM 2.5 สูงสุด

เชียงใหม่อ่วมหนัก อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก เช็ก 3 จังหวัดค่า PM 2.5 สูงสุด

คุณภาพอากาศ ประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกปรากฏว่าวันนี้ จ.เชียงใหม่ กลายเป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก

(25 มี.ค.2566) เว็บไซต์ IQAir รายงานคุณภาพอากาศ ประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกปรากฏว่าวันนี้ จ.เชียงใหม่ กลายเป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลกวัดได้ 192 AQI จากข้อมูล ณ เวลา 12.31 น.

 

ขณะที่ GISTDA รายงานจุดความร้อนในประเทศไทยสูงขึ้นกว่าเดิมมากถึง 3,088 จุด ส่วนใหญ่พบใน

 • พื้นป่าอนุรักษ์ 1,286 จุด
 • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,237 จุด
 • พื้นที่เกษตร 255 จุด
 • พื้นที่ชุมชนอื่นๆ 156 จุด
 • พื้นที่เขต สปก. 140 จุด
 • พื้นที่ริมทางหลวง 14 จุด 

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ คือ

 1. แม่ฮ่องสอน 547 จุด
 2. น่าน 280 จุด
 3. เชียงใหม่ 221 จุด

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น" แบบรายชั่วโมง เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา พื้นที่หลายจังหวัดช่วงตอนบนของประเทศในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยเฉพาะ 3 จังหวัดที่มีค่า PM 2.5 สูงสุดคือ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ พบค่าคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

เชียงใหม่อ่วมหนัก อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก เช็ก 3 จังหวัดค่า PM 2.5 สูงสุด

 

เชียงใหม่อ่วมหนัก อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก เช็ก 3 จังหวัดค่า PM 2.5 สูงสุด

 

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566 ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน 17 จังหวัด ดังนี้

 1. กรุงเทพฯ
 2. เชียงราย
 3. เชียงใหม่
 4. น่าน
 5. แม่ฮ่องสอน
 6. พะเยา
 7. ลำพูน
 8. ลำปาง
 9. แพร่
 10. เพชรบูรณ์
 11. อุทัยธานี
 12. บึงกาฬ
 13. หนองคาย
 14. เลย
 15. นครพนม
 16. หนองบัวลำภู
 17. มุกดาหาร  

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25-354 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 33-126 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18-42 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9-24 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13-22 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15-54 มคก./ลบ.ม.

 

เชียงใหม่อ่วมหนัก อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก เช็ก 3 จังหวัดค่า PM 2.5 สูงสุด

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​(พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

 

เชียงใหม่อ่วมหนัก อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก เช็ก 3 จังหวัดค่า PM 2.5 สูงสุด