เตือนภัย 19 จังหวัดเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด (25 มี.ค.66)

เตือนภัย 19 จังหวัดเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด (25 มี.ค.66)

ปภ.เตือนภัยพื้นที่จังหวัดเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ หรือ PM 2.5 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่จังหวัดเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ หรือ PM 2.5 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566

 

- พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

 

- พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด (อุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป)

  • ภาคเหนือ จ.ลำปาง (อ.เมืองฯ เถิน) อุตรดิตถ์ (อ.เมืองฯ) สุโขทัย (อ.เมืองฯ) กำแพงเพชร (อ.เมืองฯ) และเพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.เมืองฯ) หนองบัวลำภู (อ.เมืองฯ) อุดรธานี (อ.เมืองฯ) หนองคาย (อ.เมืองฯ) ขอนแก่น (อ.เมืองฯ) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ) หนองบัวลำภู (อ.เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ)
  • ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.เมืองฯ) ลพบุรี (อ.ชัยบาดาล) และสระแก้ว (อ.อรัญประเทศ)

 

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke)

 

 

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ หรือ PM 2.5 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เวลา 06.00 น.

- ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดีบสีแดง)

  • ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ แม่สะเรียง ปาย) เชียงใหม่ (อ.ฮอด เชียงดาว แม่แจ่ม) เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย เชียงของ) ลำพูน (อ.ลี้) พะเยา (อ.เมืองฯ) และน่าน (อ.เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ (อ.เมืองฯ) และนครพนม (อ.เมืองฯ)

- ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม)

  • ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ) ลำพูน (อ.เมืองฯ) ลำปาง (อ.เมืองฯ แม่เมาะ) แพร่ (อ.เมืองฯ) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ) พิษณุโลก (อ.เมืองฯ) และอุทัยธานี (อ.เมืองฯ)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.เมืองฯ) หนองคาย (อ.เมืองฯ) หนองบัวลำภู (อ.เมืองฯ)  และมุกดาหาร (อ.เมืองฯ)
  • ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

เตือนภัย 19 จังหวัดเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด (25 มี.ค.66)