ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก

ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก

รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566 พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ 12 จังหวัด โดย เชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 3 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566 พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ 12 จังหวัด ขณะที่ข้อมูลจาก IQAir ล่าสุด จ.เชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 3 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก

โดย 12 จังหวัด ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ข้อมูล ณ 07.00 น.วันที่ 23 มี.ค.2566) ดังนี้

 1. เชียงราย
 2. เชียงใหม่
 3. น่าน
 4. แม่ฮ่องสอน
 5. พะเยา
 6. ลำพูน
 7. แพร่
 8. ตาก
 9. บึงกาฬ
 10. หนองคาย
 11. เลย
 12. นครพนม

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 36-169 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 34-84 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18-38 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12-36 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11-22 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17-48 มคก./ลบ.ม.

 

ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

 

ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วิธีป้องกัน ‘ฝุ่นพิษ’ PM 2.5 ไม่ให้เป็นมะเร็งปอด

เว็บไซต์ IQAir รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค.2566 เวลา 9.27 น.) เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก ปรากฏว่า จังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 3 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก วัดได้ 164 AQI 

 

ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก

ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2566 ดังนี้

- วันที่ 24 มี.ค.2566 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

- พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 24-27 มี.ค.2566

 

ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก

 

ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด เชียงใหม่เมืองมลพิษสูงสุดที่ 3 ของโลก