เตือนสภาพอากาศร้อนจัด (23 มี.ค.66) 20 จังหวัดรับมืออุณหภูมิ 40 องศาขึ้นไป

เตือนสภาพอากาศร้อนจัด (23 มี.ค.66) 20 จังหวัดรับมืออุณหภูมิ 40 องศาขึ้นไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด (อุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป) คุณภาพอากาศ หรือฝุ่น PM 2.5

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด (อุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป) คุณภาพอากาศ หรือฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

  • ภาคเหนือ จ.ลำปาง (อ.เมืองฯ เถิน) น่าน (อ.เมืองฯ) สุโขทัย (อ.ศรีสำโรง) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ) และนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.เมืองฯ) หนองบัวลำภู (อ.เมืองฯ) อุดรธานี (อ.เมืองฯ) หนองคาย (อ.เมืองฯ) บึงกาฬ (อ.เมืองฯ) สกลนคร (อ.เมืองฯ) นครพนม (อ.เมืองฯ) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ) ขอนแก่น (อ.เมืองฯ) กาฬสินธุ์ (อ.เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย) มุกดาหาร (อ.เมืองฯ) และนครราชสีมา (อ.เมืองฯ)
  • ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.ชัยบาดาล) และสระแก้ว (อ.อรัญประเทศ)

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ดื่มน้ำบ่อยๆ รวมทั้งลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke)

พื้นที่เฝ้าะวังคุณภาพอากาศ หรือฝุ่น PM 2.5 ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ เวลา 06.00 น.

ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)

  • ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ แม่สะเรียง ปาย) เชียงใหม่ (อ.ฮอด เชียงดาว) และเชียงราย (อ.แม่สาย)

ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)

  • ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ แม่แจ่ม) เชียงราย (อ.เมืองฯ เชียงของ) ลำพูน (อ.เมืองฯ ลี้) พะเยา (อ.เมืองฯ) น่าน (อ.เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) แพร่ (อ.เมืองฯ) และตาก (อ.แม่สอด)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.เมืองฯ) หนองคาย (อ.เมืองฯ) บึงกาฬ (อ.เมืองฯ) และนครพนม (อ.เมืองฯ)

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

เตือนสภาพอากาศร้อนจัด (23 มี.ค.66) 20 จังหวัดรับมืออุณหภูมิ 40 องศาขึ้นไป