เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

รวมจุดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เด็กอายุระหว่าง 5 - 17 ปี ทั้ง Walk in และ ลงทะเบียนล่วงหน้า ในกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมคำแนะนำการฉีดเข็ม 1 - 2 และ เข็มกระตุ้น ควรห่างกันระยะเวลาเท่าไหร่

แม้ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จะทุเลาลง แต่กระทรวงสาธารณสุข ยังแนะนำให้คงมาตรการส่วนบุคคล รวมถึงการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และ หญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันอาการหนัก และเสียชีวิต 

 

ขณะเดียวกัน "เด็ก" ก็เป็นอีกกลุ่มที่สำคัญ โดยเฉพาะการเปิดเรียน ซึ่งจะเกิดการรวมกลุ่ม และอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เมื่อดูข้อมูล จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยโควิดเป็นเด็กอายุ 0 - 4 ปี จำนวน 3.6 แสนราย ในจำนวนนี้ต้องนอนโรงพยาบาลเกือบ 1 แสนราย มีอาการปอดบวมรุนแรงเกือบ 1 พันราย เสียชีวิต 65 ราย อัตราเสียชีวิต 0.01 % หรือประมาณ 1 ในหมื่น 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน - 17 ปี ควรมีระยะห่าง ดังนี้ 

อายุ 6 เดือน - 4 ปี (ควรฉีด 3 เข็ม)

 • ฉีดเข็มแรกและเข็ม 2 ห่างกัน 1 เดือน 
 • เข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 2 เดือน 

 

อายุ 5 ปี - 11 ปี

 • ฉีดเข็มแรกและเข็ม 2 ห่างกัน 2 เดือน
 • เข็ม 3 กระตุ้น 1 ครั้ง ห่างจากเข็ม 3 ระยะเวลา 3-6 เดือน 

 

อายุ 12 - 17 ปี 

 • ฉีดเข็มแรก และ เข็ม 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน 
 • เข็ม 3 กระตุ้น 1 ครั้ง ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 4-6 เดือน

 

"กรุงเทพธุรกิจ" ได้รวบรวมจุดฉีดวัคซีน ทั้งใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน - ไม่เกิน 18 ปี ที่ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

 

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เปิดให้บริการ ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 อายุ 6 เดือน - 18 ปี โดยให้บริการวันจันทร์ - พฤหัสบดี ในช่วงบ่าย และ วันศุกร์ เช้า - บ่าย (ที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ไฟเซอร์ อายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 และ 26 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 20 เวลา 09.00-15.00 น. สามารถ Walk in หรือจองคิวล่วงหน้าได้ คลิก

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

เปิดให้บริการ Walk-in รับ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วง เด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ในวันที่ 10, 15 และ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-11.00 น รับจำนวน 150 คนต่อวัน

สามารถรับบัตรคิวได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ข้างห้องจ่ายยา

หมายเหตุ รับฉีดทุกเข็ม โดยเข็มกระตุ้น ห่างจากเข็มสุดท้าย อย่างน้อย 4 เดือน และหายจากโควิดอย่างน้อย 3 เดือน

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มกระตุ้น เข็ม 3 เข็ม 4 และเข็ม 5) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. (จำกัดจำนวน 500 คนต่อวัน) รับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก หรือสแกน QR Code 

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลบางเสาธง

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 1-5 ในวันที่ 2, 9, 23 และ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. รับวันละ 100 คิว

เด็กอายุ 5 - 11 ปี วัคซีนเข็ม 1-3 (วัคซีนฝาส้ม)

เด็กอายุ 12 -17 ปี วัคซีนเข็ม 1-3 (วัคซีนฝาม่วง)

บุคคลทั่วไป 18 ปีขึ้นไป วัคซีนเข็ม 1-3 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลนครปฐม (ฉีดที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา)

โรงพยาบาลนครปฐม เปิดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-5 สำหรับผู้มีอายุ 5 ขวบขึ้นไป สามารถ Walk in ได้ที่ "อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น.

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 • โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทุกเข็ม สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

เข็มที่ 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาที่ได้รับวัคซีน

ตั้งแต่เข็ม 4 ขึ้นไป ระยะห่างอย่างน้อย 4 เดือน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย 

บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต 

หลักฐานการรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 14 และ 28 พฤศจิกายน 2565 สำหรับเด็กอายุ 5 - 12 ปี (ฝาส้ม) และผู้ใหญ่ (ฝาม่วง) ณ ห้องตรวจประกันสังคม เวลา 13.00-15.00 น. โดยสามารถจองคิวผ่านแอปฯ QueQ (คิวคิว)

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลปากเกร็ด

เปิดให้บริการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำหรับประชาชนทุกวัย ทุกพื้นที่ และทุกสัญชาติ ตั้งแต่เด็กอายุ 5-11 ขวบ และผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุ

สามารถ Walk in มารับบริการได้ทุกเข็ม ตั้งแต่เข็มที่ 1, 2, 3, 4, 5 โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงยื่นเอกสารการฉีดยาที่ชั้น 1 โรงพยาบาลปากเกร็ด 

เอกสารที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ
2. กรณี ชาวต่างชาติ ขอเลขประจำตัว 13 หลักในการฉีดวัคซีนเดิมด้วย
หมายเหตุ : นำปากกาติดตัวมาด้วย เพื่อกรอกข้อมูลได้สะดวกขึ้น 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ที่อาคารกายภาพบำบัด (เดิม)​ ใกล้ทางเข้า-ออก ประตู 2 ตามวัน-เวลา ดังนี้

อายุ 6 เดือน - 4 ปี

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วงแดง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม เวลา 08.30-11.30 น.

อายุ 5-11 ปี

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม เวลา 08.30-11.30 น.

อายุ 12 ปีขึ้นไป

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-5 ได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คนต่างชาติ อายุ 12 ปีขึ้นไป

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-5 ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เด็ก 6 เดือนขึ้นไป จนถึง 11 ปี

 • ไฟเซอร์ ฝาสีแดง และฝาสีส้ม ให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-11.30 น.
 • โดยแจ้งชื่อที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก และรับวัคซีนที่คลินิกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

อายุ 12 ปีขึ้นไป 

 • ไฟเซอร์ ฝาสีม่วง ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันพุธ เวลา 08.00-14.30 น.
 • ลงทะเบียนที่จุดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก และฉีดวัคซีนที่ห้องสังเกตอาการ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (อยู่ใกล้จุดลงทะเบียน)

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลนครชัยศรี

บริการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1-5 (ตามช่วงอายุ) ตั้งแต่อายุ 6 เดือน เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ที่ 7, 14, 21 และ 28 พฤศจิกายน 2565 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับประชาชนทุกพื้นที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง

 

 • โรงพยาบาลสามโคก

เปิดบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ขวบ และอายุ 12 ปีขึ้นไป

ทุกวันพฤหัสบดีของเดือนพฤศจิกายน 2565

เวลา 08.00-10.30 น. ณ จุดบริการตึกใหม่ ชั้น 2

 

เช็ก จุดฉีด "วัคซีนโควิด" อายุ 6 เดือน - 17 ปี พ.ย. 65 ที่ไหนเปิดบ้าง