ค่าฝุ่น pm 2.5 กทม. มีค่าเกินมาตรฐาน 8 เขต จับตา 5 -11 พ.ย.65 แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ค่าฝุ่น pm 2.5 กทม. มีค่าเกินมาตรฐาน 8 เขต จับตา 5 -11 พ.ย.65 แนวโน้มเพิ่มขึ้น

เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พบมีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 8 พื้นที่ จับตา 5 -11 พ.ย.65 แนวโน้มการสะสมตัวอยู่ในปริมาณเพิ่มขึ้น

เช็ก ค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พบ มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 8 พื้นที่

โดย ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงานผลการเฝ้าระวัง คุณภาพอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm 2.5 ณ เวลา 07.00 น. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้

ค่าฝุ่นละออง pm 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 8 เขต ได้แก่ 

  1. เขตหนองแขม 
  2. เขตคลองสามวา 
  3. เขตหนองจอก 
  4. เขตยานนาวา 
  5. เขตบึงกุ่ม 
  6. เขตทวีวัฒนา 
  7. เขตประเวศ 
  8. เขตคันนายาว

โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 29-59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน

สำหรับ pm 2.5 ค่ามาตรฐาน เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ช่วงระหว่างวันที่ 5 -11 พ.ย.2565 มวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) ยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมเฉื่อย ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวลดลง แนวโน้มการสะสมตัวอยู่ในปริมาณเพิ่มขึ้น

 

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ที่

ค่าฝุ่น pm 2.5 กทม. มีค่าเกินมาตรฐาน 8 เขต จับตา 5 -11 พ.ย.65 แนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ค่าฝุ่น pm 2.5 กทม. มีค่าเกินมาตรฐาน 8 เขต จับตา 5 -11 พ.ย.65 แนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ค่าฝุ่น pm 2.5 กทม. มีค่าเกินมาตรฐาน 8 เขต จับตา 5 -11 พ.ย.65 แนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ค่าฝุ่น pm 2.5 กทม. มีค่าเกินมาตรฐาน 8 เขต จับตา 5 -11 พ.ย.65 แนวโน้มเพิ่มขึ้น