สแกนเนีย กระตุ้นรัฐ ใช้มาตรฐาน ยูโร 5 ลดมลพิษ ฝุ่น PM

สแกนเนีย กระตุ้นรัฐ ใช้มาตรฐาน ยูโร 5 ลดมลพิษ ฝุ่น PM

สแกนเนีย ประกาศพร้อมรับมาตรฐานไอเสียใหม่ “ยูโร 5” กระตุ้นรัฐกำหนด RoadMap ให้ชัดเจน พร้อมออกมาตรการรองรับในระบบการขนส่ง ให้ชัดเจน ก่อนวางแผนผลิตรถมาตรฐานใหม่รองรับ 

โจฮัน คลาสัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด และหัวหน้างานด้านความยั่งยืน บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ไทยเตรียมออกมาตรการทางกฎหมายให้รถทุกขนาด เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานยูโร 5 เพื่อให้การควบคุมมลพิษรถยนต์เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 นั้น สแกนเนีย สยาม สนับสนุน มาตรการดังกล่าวเต็มที่

และในส่วนของบริษัทเอง ก็มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจขนส่งและสิ่งแวดล้อม 

“การปรับมาตรฐานของประเทศไทย จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างดีแน่นอน และยังเป็นการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมขนส่งทางถนนให้มีความทันสมัย ซึ่งสแกนเนียได้สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายนี้มาเป็นเวลานาน ในที่สุดก็เริ่มเห็นรูปธรรมอย่างชัดเจนขึ้นจากรัฐบาลไทย”

ทั้งนี้ต้องการให้ภาครัฐกำหนดวางแผนนโยบาย หรือ RoadMap ให้มีความชัดเจน รวมถึงออกมาตรการรองรับในระบบการขนส่ง 

โจฮัน กล่าวว่า ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา เทคโนโลยีเครื่องยนต์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยทวีปยุโรปได้บังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2554

“ช่วงปลายปีจนถึงต้นปีถัดไป ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา คนไทยจะเห็นฝุ่น PM2.5 ในอากาศได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพอากาศที่แย่เอามากๆ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ และกระทบต่อสภาพโลกร้อน และความรุนแรงของภัยธรรมชาติ”

ดังนั้นสิ่งที่สแกนเนียอยากเห็นคือ การผลักดันให้ไทยใช้มาตรฐานยูโร 6 ซึ่งเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง เชื่อมโยงกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลง และค่าเชื้อเพลิงที่ต่ำลง

ณรงค์ฤทธิ์ อิทธิสารรณชัย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย กล่าวว่า เครื่องยนต์ยูโร 5 หากเทียบกับ ยูโร 3 ที่ใช้ในปัจจุบัน จะลดค่า PM ได้ 10 เท่า ประหยัดน้ำมันประมาณ 2% ซึ่งส่งผลที่ดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และต้นทุนของผู้ประกอบการอีกด้วย 

สแกนเนีย กระตุ้นรัฐ ใช้มาตรฐาน ยูโร 5 ลดมลพิษ ฝุ่น PM

“สแกนเนีย สยาม เองมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานยูโร 5 มานานแล้ว เพียงแต่ต้องการความชัดเจนจากภาครัฐถึงแผนการดำเนินนโยบาย เพื่อวางแผนการผลิตรถสำหรับตลาดในประเทศไทย และยกระดับให้ธุรกิจขนส่งในประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์