คนกรุงเทพ เช็กจุดบริการ 'น้ำดื่มฟรี' น้ำประปาดื่มได้ กินได้ทุกวัน ปลอดภัย

คนกรุงเทพ เช็กจุดบริการ 'น้ำดื่มฟรี' น้ำประปาดื่มได้ กินได้ทุกวัน ปลอดภัย

คนกรุงเทพ เช็กจุดบริการ "ดื่มน้ำฟรี" น้ำประปาดื่มได้ กินได้ทุกวัน "ปลอดภัย" โดยประชาชนเข้ารับได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้ง 18 แห่งทั่วพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมบอกต้นทางการผลิต "น้ำดื่มฟรี" มาจากที่ไหน

เช็กจุดบริการ "ดื่มน้ำฟรี" น้ำประปาดื่มได้ กินได้ทุกวัน "ปลอดภัย" โดยประชาชน คนกรุงเทพ เข้ารับได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้ง 18 แห่งทั่วพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมบอกต้นทางการผลิต "น้ำดื่มฟรี" มาจากที่ไหน?

 

คนกรุงเทพ เช็กจุดบริการ \'น้ำดื่มฟรี\' น้ำประปาดื่มได้ กินได้ทุกวัน ปลอดภัย

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดจุดบริการ "น้ำดื่มฟรี" น้ำประปาดื่มได้ กินได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ "ปลอดภัย" ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง อากาศร้อน สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงรุนแรงในปีนี้ 2567

เช็กจุดบริการ "น้ำดื่มฟรี" น้ำประปาดื่มได้ กินได้ทุกวัน 

  • ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ฟรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขาใกล้บ้านท่าน
  • สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

"น้ำดื่มฟรี" น้ำประปาดื่มได้ ปลอดภัยไหม? ต้นทางการผลิตมาจากที่ไหน

น้ำประปา ณ จุดบริการดังกล่าว ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุน หรือเป็นน้ำประปาที่ผ่านระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis หรือ RO) ที่สามารถกำจัดความเค็มของน้ำประปาได้