ผู้หนีภัยความไม่สงบเมียนมาเข้าแม่สอดกว่า 1,600 ราย ดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

ผู้หนีภัยความไม่สงบเมียนมาเข้าแม่สอดกว่า 1,600 ราย ดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เผย ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาทยอยเข้ามาชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก กว่า 1,600 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด 1 ราย ส่งรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด หน่วยงานสาธารณสุขของไทยได้ป

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ขณะนี้เริ่มมีผู้หนีภัยความไม่สงบจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 20 เม.ย.2567 ได้รับรายงานมีผู้หนีภัยความไม่สงบฯ เข้ามา 1,686 ราย

ผู้หนีภัยความไม่สงบเมียนมาเข้าแม่สอดกว่า 1,600 ราย ดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเด็กและผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 44 และคาดว่ายังจะทยอยเข้ามาอีก วันนี้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขาด้านซ้าย อาการไม่รุนแรง ได้ประสานนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว 

 การดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบฯ เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ขณะนี้ ทางฝ่ายปกครองและความมั่นคงของจังหวัดตาก ดูแลความปลอดภัยสถานที่และจัดหาอาหารและน้ำดื่ม โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก รพ.สต.บ้านวังตะเคียน ไปตั้งจุดให้การปฐมพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

พร้อมกับดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้วางแผนสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่ เมื่อได้รับการร้องขอ รวมทั้งจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนี้ จะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนชาวไทย