ฝุ่น PM 2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐาน อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อน 41 องศา

ฝุ่น PM 2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐาน อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อน 41 องศา

ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นวันนี้ 19 เมษายน 2567 อากาศวันนี้ กทม. ฝุ่นละอองไม่เกินมาตรฐาน วัดได้ 16.7-32 มคก./ลบ.ม. ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 36-41 องศาเซลเซียส มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ค่าฝุ่นวันนี้ 19 เมษายน 2567 อากาศวันนี้ กทม. เวลา 05.00 - 07.00 น. "ค่าฝุ่น PM 2.5" กทม. ฝุ่นละอองไม่เกินมาตรฐาน วัดได้ 16.7-32 มคก./ลบ.ม. 

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 36-41 องศาเซลเซียส มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร 

ตรวจวัดได้ 16.7-32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี 

 

ฝุ่น PM 2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐาน อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อน 41 องศา

ฝุ่น PM 2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐาน อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อน 41 องศา

อากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

  • อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง
  • โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
  • อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส 
  • ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

 

ฝุ่น PM 2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐาน อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อน 41 องศา

ฝุ่น PM 2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐาน อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อน 41 องศา

ฝุ่น PM 2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐาน อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อน 41 องศา

   
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 19-27 เม.ย. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 เมษายน 2567 จำนวน 1 จุด เวลา 13.10 น. แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
(อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชนและขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

“5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้”

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น
2. งดเผาขยะ งดจุดธูป
3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน      

 
ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

แอปพลิเคชัน AirBKK (คลิก)
Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
Facebook: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok