อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีอากาศร้อนจัด 40°C

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีอากาศร้อนจัด 40°C

ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นวันนี้ 15 เมษายน 2567 กทม. อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง วัดได้ 20.5-33 มคก./ลบ.ม. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 40 °C มี กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ค่าฝุ่นวันนี้ 15 เมษายน 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง วัดได้ 20.5-33 มคก./ลบ.ม. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 40 °C มี กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

 • ตรวจวัดได้ 20.5-33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีอากาศร้อนจัด 40°C

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศ ปานกลาง 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 • อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 28-30 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส 
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
   

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 15-22 เม.ย. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างปิดสลับเปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 เมษายน 2567 จำนวน 8 จุด ดังนี้

 • จุดที่ 1 เวลา 13.10 น. แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
 • จุดที่ 2 เวลา 13.10 น. แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
 • จุดที่ 3 เวลา 13.10 น. แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
 • จุดที่ 4 เวลา 13.10 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • จุดที่ 5 เวลา 13.35 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • จุดที่ 6 เวลา 13.35 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • จุดที่ 7 เวลา 13.35 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
 • จุดที่ 8 เวลา 13.35 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

(จุดที่1,8 อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)
(จุดที่ 2-7 เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว)

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีอากาศร้อนจัด 40°C

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีอากาศร้อนจัด 40°C

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีอากาศร้อนจัด 40°C

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

แอปพลิเคชัน AirBKK (คลิก)
Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
Facebook: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok