องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

"ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องเข้าถึงได้ง่าย แก้ปัญหาทั้งเรื่องของงานและจิตใจ เป็นที่อุ่นใจของพนักงาน เป็นนักแก้ปัญหาในองค์กร ทำให้ทุกคนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกัน ทำให้เป็นองค์กรสุขภาพดี"

KEY

POINTS

  • ปัจจุบันมีสถานพยาบาลภาครัฐราว 1,000 แห่ง ในขณะที่มีคลินิกทันตกรรม 6,447 คลินิก คลินิกเฉพาะทางทันตกรรมอีก 143 คลินิก ภาพรวมตลาดกำลังคนภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น
  • ศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์ ให้ความสำคัญการบริหารคน เพราะหากคนมีคุณภาพ การบริการก็จะมีคุณภาพไปด้วย ยิ่งงานบริการ "คน” เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้อยู่รอด
  • ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องเข้าถึงได้ง่าย สนิทสนม พูดคุยกับทุกคน แก้ปัญหาทั้งเรื่องของงานและจิตใจ เป็นที่อุ่นใจของพนักงานทุกคน ทุกเจนอย่างเท่าเทียม

"ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องเข้าถึงได้ง่าย แก้ปัญหาทั้งเรื่องของงานและจิตใจ เป็นที่อุ่นใจของพนักงาน เป็นนักแก้ปัญหาในองค์กร ทำให้ทุกคนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกัน ทำให้เป็นองค์กรสุขภาพดี"

ตลาดการให้บริการด้านทันตกรรมมีมูลค่าตลาดกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนในโรงพยาบาลในประเทศไทยคิดเป็น 10 % และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 'ศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์' จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากจะสร้างคลินิกที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ให้การรักษาที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ในราคาที่เข้าถึงได้

เพราะว่าปัจจุบันผู้คนได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพปากและฟันมากขึ้น และศูนย์ทันตกรรมหลายแห่งมีการให้บริการที่หลากหลาย แม้ว่าทันตแพทย์ของประเทศจำนวนกว่า 20,000 คน จะอยู่ในภาครัฐและเอกชนในสัดส่วนใกล้เคียงกันราว 50 % และทันตแพทย์ภาครัฐก็ให้บริการทันตกรรมภาคเอกชนนอกเวลาราชการ ทำให้ทิศทางตลาดแรงงานทันตกรรมในภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจุบันมีสถานพยาบาลภาครัฐราว 1,000 แห่ง ในขณะที่มีคลินิกทันตกรรม 6,447 คลินิก คลินิกเฉพาะทางทันตกรรมอีก 143 คลินิก เห็นได้ชัดว่าภาพรวมตลาดกำลังคนภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น

ขณะที่การเข้าถึงบริการทันตกรรมของคนไทย ผลสำรวจอนามัยและสวัสดิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 9.6 ในจำนวนนี้ร้อยละ 65-70 ใช้สิทธิเบิกจ่ายกองทุนสุขภาพ โดยผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการมีอัตราการเข้ารับบริการมากที่สุดร้อยละ 14.8 ประกันสังคมร้อยละ 12.3 บัตรทองร้อยละ 8.5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เช็กก่อนเสี่ยง อ้วนแค่ไหน ถึงเข้าเกณฑ์ ‘โรคอ้วน’ น้ำหนักเกิน

JobsDB by SEEK แนะแรงงานไทย พร้อมสู้ทันยุคเทคโนโลยี เร่งพัฒนาศักยภาพ 

'พัฒนาคน' หัวใจงานบริการคุณภาพ

หลังจากเปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์ มา 4 ปี “หมอตั้ว -ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร ผู้อำนวยการการแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์” ให้สัมภาษณ์ กรุงเทพธุรกิจ ว่าการจะทำให้ศูนย์ทันตกรรม ได้รับความไว้วางใจจากคนไข้มาใช้บริการ ต้องทำให้คนไข้รู้สึกว่ามาแล้วได้รับการดูแล รักษาที่ดี มีความสบายใจ ไม่กลัว หรือวิตกกังวลที่จะต้องมาเจอหมอ ทีมแพทย์ นอกจากมีความเชี่ยวชาญแล้ว ต้องจิตใจดี พูดคุยกับคนไข้อย่างเป็นกันเอง เช่นเดียวกับพยาบาล เจ้าหน้าที่ต้องให้ความใส่ใจคนไข้ ซึ่งการที่ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จะมีใจบริการคนไข้ได้เริ่มจากการมีความสุขกับงานที่ตัวเองทำ

โดยจะให้ความสำคัญการบริหารคน เพราะหากคนมีคุณภาพ การบริการก็จะมีคุณภาพไปด้วย ยิ่งในงานบริการ "คน” เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดในยุคที่มีศูนย์ทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทั่วทุกมุมเมือง ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศการทำงานให้สบายๆ ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข เข้าถึงได้ง่าย เป็นมิตรกับทุกคน และเปิดกว้างความคิดเห็น แพทย์ พยาบาล และพนักงานทั้ง 20 กว่าคนมีมุมมองการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน จะคัดเลือกคนที่มี DNA ตรงกับองค์กร เป็นพนักงานที่มีความสุขและอินกับงานที่ทำ

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

บริการเหนือคาดหวังคนไข้

การจะทำให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตได้ต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพ พนักงานที่มีตั้งแต่อายุ 20 ปีไปจนถึง 50 ปี ทุกคนมีความหลากหลายและเป็นไปตามลักษณะเจเนอเรชั่นของตนเอง สิ่งที่องค์กรต้องทำ คือทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน มองว่าศูนย์ทันตกรรมแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นแหล่งความสุขที่ทุกคนต้องสร้างร่วมกัน 

“พนักงานทุกแผนก จะมี DNA ชัดเจนในความพยายามบริการเหนือกว่าความคาดหวังของคนไข้ เพราะการทำฟันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับหลายคน เราจะไม่เรียกคนไข้ แต่พยายามเรียกชื่อแทน เพื่อให้เขารู้สึกว่าสบายใจ และเราจะเอาใจใส่ ยิ้มแย้ม ทุกคนจะสนุกในการทำงาน ซึ่งหากพนักงานมีอัตลักษณ์เหล่านี้ เวลาทำงานพวกเขาก็จะปล่อยพลังบวกใส่คนไข้ คนไข้ก็จะอยากรักษา และพร้อมรับฟังในสิ่งที่พนักงานอธิบาย” หมอตั้ว กล่าว

การรักษาเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณคนไข้ พนักงานทุกคนจึงต้องเข้าใจทิศทางขององค์กรว่าการบริการที่ดีเป็นอย่างไร และต้องทำให้คนไข้เข้าใจวิธีการดูแลรักษาฟันและสุขภาพช่องปาก พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมทักษะการสื่อสาร การบริการด้วยใจ ต้องพร้อมอธิบายคนไข้ แม้จะต้องอธิบายซ้ำๆ เพื่อลดความกังวล ความกลัวให้กับคนไข้ ทำให้คนไข้รู้สึกเหมือนพูดคุยกับคนในครอบครัว

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

AI แทนงานบริการแทนคน

ตอนนี้แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการดูแลรักษาฟันมากขึ้น แต่ AI ไม่สามารถเข้ามาแทนที่คนได้ หากทุกคนมีทักษะในการปรับตัว เวลามีอะไรใหม่ๆ ต้องเรียนรู้ อย่าไปยึดติดรูปแบบเดิมๆ

พนักงานทุกคนไม่กลัวว่า AI จะมีแทนที่ เพราะ เป็นงานบริการทางการแพทย์ และความเป็นคนไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการบริการด้วยใจ การเอาใจใส่คนไข้ อัธยาศัยที่ดี การสื่อสารพูดคุยอย่างเข้าใจ ให้กำลังใจคนไข้ ล้วนเป็นสิ่งที่ AI มาแทนที่ไม่ได้ 

แต่ทั้งนี้ผู้พนักงานจะได้รับการดูแลที่ดีก่อนที่จะไปดูแลคนไข้ ผู้บริหารจะให้ความสำคัญในการพูดคุยกับพนักงาน เปิดกว้างทางความคิด พนักงานทุกคนสามารถเสนอความคิดได้ เพราะพวกเขาใกล้ชิดกับคนไข้ งานบริการบางอย่างก็ต้องปรับตามความต้องการของคนไข้

โดย จะนำ AI จะมาช่วยในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ หรือการจัดทำข้อมูลต่างๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องงานบริการ คนยังเป็นส่วนสำคัญที่สุด 

"ศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวซ์ จะมีโปรแกรมฝึกอบรมทักษะต่างๆ ให้ตามความสนใจของพนักงาน ให้พวกเขาได้ปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างคนให้เหมาะสมกับองค์กร มีสวัสดิการวันหยุดเพิ่มตามวันเกิด และการดูแลพนักงานอย่างดี เพราะถ้าพนักงานได้รับสิ่งดีๆ จากองค์กร อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี แบบครอบครัว ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจะทำให้พวกเขามีแรงมีพลังในการทำงานมากขึ้น”หมอตั้ว กล่าว

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

ไม่มีผิดถูกทุกคนเท่าเทียมกัน

ขณะนี้คนแต่ละเจนจะมีความแตกต่างกัน ยิ่งเด็กรุ่นใหม่เจน Z พวกเขาจะมีอัตลักษณ์ มุมมองความคิดที่อาจไม่เหมือนคนเจนอื่นๆ แต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาทำงานไม่ได้ เพียงแต่หัวหน้างานต้องเข้าใจ ซึ่งใครๆ ก็สามารถเลือกงานได้หากมีความสามารถ และมีเคมีเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ไม่ได้มองว่าคนรุ่นใหม่จะแตกต่างกับคนรุ่นอื่น แต่ผู้บริหาร หัวหน้างานต้องเข้าใจพวกเขา คนรุ่นใหม่อาจต้องการอิสระในการทำงาน ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิต ผู้บริหารต้องเป็นตัวประสานทำให้คนหลากหลายเจนช่วยกันทำงาน เป็นทีมเดียวกัน

“ที่นี่มีปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัยน้อยมาก เราพยายามทำให้ทุกคนมองหาข้อดีของอีกเจน และยอมรับความคิดแตกต่างอย่างนอบน้อมต่อกัน ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยจะทำทุกอย่างให้จบเร็วที่สุด เปิดช่องให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และทุกเรื่องต้องจบบนโต๊ะประชุม ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่มีคำว่าผิดถูก ทุกคนเท่าเทียมกัน”หมอตั้ว กล่าว

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

ทุกคนสร้าง Work life balance ได้

ทุกคนสามารถสร้าง Work life balance ให้แก่ตัวเองได้ เพียงแต่คำนิยามหรือการสร้างความสมดุลของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน อย่างหมอตั้ว มองว่าการทำงาน ทำให้มีความสุข สนุก เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตกับตัวเอง หรือคนที่ชอบอิสระ ทำงานส่วนน้อยไปเที่ยวส่วนใหญ่ นั้นก็เป็นความสมดุลของพวกเขา ไม่มีอะไรผิด หรืออะไรถูก ถ้ามีการวางแผนที่ดี และไม่สร้างภาระให้แก่ตัวเอง ครอบครัว หรือใครก็สามารถทำได้ จะบอกพนักงานเสมอว่า การทำงานที่ดีจะต้องเป็นงานที่ทำให้ตัวเองมีความสุข สนุกในแต่ละวัน และพยายามสร้างศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวซ์ ให้เป็นแหล่งทำงานที่ช่วยชาร์ตพลังให้ทั้งพนักงานและคนไข้

“ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องเข้าถึงได้ง่าย สนิทสนม พูดคุยกับทุกคน แก้ปัญหาทั้งเรื่องของงานและจิตใจ เป็นที่อุ่นใจของพนักงาน ไม่ได้มองว่าเป็นหัวหน้างานแต่มองว่าเป็นผู้ประสาน นักแก้สถานการณ์ แก้ปัญหาในองค์กร ทำให้ทุกคนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกัน มองจุดแข็ง ข้อดีของแต่ละคนมาเชื่อมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ศูนย์ทันตกรรมแห่งนี้เป็นองค์กรสุขภาพดี” หมอตั้ว กล่าวทิ้งท้าย

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์

องค์กรสุขภาพดี แหล่งชาร์ตพลัง 'หมอตั้ว' @เอเดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์