เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 10 ก.พ. สภาพอากาศวันนี้ กทม. ไม่พบเกินมาตรฐาน

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5  วันนี้ 10 ก.พ. สภาพอากาศวันนี้  กทม. ไม่พบเกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (10 ก.พ. 67) อากาศวันนี้ พื้น กทม. ตรวจวัดได้ 17.6-36.2 มคก./ลบ.ม. ไม่พบ "ค่าฝุ่นละออง" เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศ ระดับคุณภาพอากาศปานกลาง ด้าน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมแรง ลูกเห็บตก

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (10 ก.พ. 67) เช็กค่าฝุ่นวันนี้ กรุงเทพ เวลา 05.00 - 07.00 น. สภาพอากาศวันนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตรวจวัดได้ 17.6-36.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง

 

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพ (1)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพ (2)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพ (3)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อ ฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา

ช่วงวันที่ 10 - 14 ก.พ. 67 การระบายอากาศอ่อน อากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น

คาดการณ์สภาอากาศวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 จุด เวลา 13.31 น. แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง

(อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้”

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

แอปพลิเคชัน AirBKK