เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ 9 ก.พ. 67 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ 9 ก.พ. 67 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ (9 ก.พ. 67) พื้นที่ กทม. ตรวจวัดได้ 17.6-36.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่พบ "ค่าฝุ่นละออง" เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง ด้าน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศ มีหมอกบางตอนเช้า - อากาศร้อนตอนกลางวัน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (9 ก.พ. 67) เช็กค่าฝุ่นวันนี้ กรุงเทพฯ เวลา 05.00 - 07.00 น. สภาพอากาศวันนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

ตรวจวัดได้ 17.6-36.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

 

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ 9 ก.พ. 67 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ 9 ก.พ. 67 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในวันที่ 9 ก.พ.67 การระบายอากาศดี ประกอบกับอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดสลับเปิด และมีโอกาสเกิดฝนตก ในช่วงสุดสัปดาห์ ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ได้ในระยะสั้น

สำหรับช่วงวันที่ 10 - 14 ก.พ. 67 การระบายอากาศอ่อน อากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น

และคาดการณ์วันนี้ มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ 9 ก.พ. 67 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ 9 ก.พ. 67 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ อากาศวันนี้ 9 ก.พ. 67 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

แอปพลิเคชัน AirBKK

airbkk

pr-bangkok

FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

FB: กรุงเทพมหานคร

LINE ALERT

LINE OA @airbangkok