ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ 'ประกันสังคม' เช็กเลย ลุยปีใหม่ร่างกายต้องพร้อม

ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ 'ประกันสังคม' เช็กเลย ลุยปีใหม่ร่างกายต้องพร้อม

รู้แล้วบอกต่อ ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ 'ประกันสังคม' เช็กเลย ลุยปีใหม่ 2567 ร่างกายต้องพร้อม ใช้สิทธิประโยชน์ให้เต็มที่

ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ "ประกันสังคม" ลุยปีใหม่ 2567 สำนักงานประกันสังคม แจ้งตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ด้วยการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้

- ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
- ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
- ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
- ตรวจปัสสาวะ UA
- ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
- ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR
- ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol
- ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via
- ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์
- ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST
- เอกซเรย์ปอด Chest X-ray

ไปที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้ประกันตนฟันดีด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ประกันสังคมอำนวยความสะดวกผู้ประกันตนด้วยบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำฟันฟรี ภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี รายการ ดังนี้ 

- อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด 
- สถานประกอบการของท่าน โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องเดินทาง
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

มอบความสะดวกสบายด้วย ใหม่! แอปพลิเคชัน SSO Plus+ ให้ผู้ประกันตนได้ใช้บริการอย่างครบวงจร ภายในแอปฯ เดียว ไม่ว่าจะเป็น…

- การตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบการเกิดสิทธิประโยชน์
- ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และสมัครผู้ประกันตน 
- e-Self service ขอรับสิทธิประโยชน์และเงินทดแทน 

เพิ่มช่องทางติดต่อให้กับสถานพยาบาล

- ดาวน์โหลดแอปฯ ผ่าน App Store หรือ Play store
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักงานประกันสังคม หวังว่าผู้ประกันตนทุกท่านจะถูกใจของขวัญปีใหม่เหล่านี้ รวมถึงได้รับความสะดวก สบายมากขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง