บรรยากาศเลือกตั้ง 'บอร์ดประกันสังคม' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง 'บอร์ดประกันสังคม' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศการเลือกตั้ง "บอร์ดประกันสังคม" วันนี้ (24 ธ.ค.66) มีผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 และนายจ้าง ที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม เดินทางเข้าคูหาลงคะแนนเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์

วันนี้ (24 ธ.ค.66) เวลา 8.00 น. ติดตามบรรยากาศการ "เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม" ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1-15 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่3 (ดินแดง) โดยมี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 และนายจ้าง ที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม เดินทางเข้าคูหาลงคะแนนเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ และครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สรรหาตัวแทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อดูแลกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของสมาชิกผู้ประกันตนทั่วประเทศ

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

นับตั้งแต่มี "ระบบประกันสังคม" ในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งเชื่อว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งจากฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างจะทำให้สามารถกำหนดนโยบายการประกันสังคมที่ตอบสนองทุกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนและมีสิทธเลือกตั้งเพียงราว 9.5 แสนราย จากผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนทั่วประเทศรวมกว่า 12 ล้านราย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

 

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

บรรยากาศเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\' วันนี้ (24 ธ.ค.66)

 

ภาพ : กอบภัค พรหมเรขา