คนกรุง ขึ้นทางด่วนฟรี! 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 3 สายทาง 60 ด่าน

คนกรุง ขึ้นทางด่วนฟรี! 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 3 สายทาง 60 ด่าน

คนกรุง ขึ้นทางด่วนฟรี 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้ง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง (ขึ้นทางด่วนฟรี) ดังนี้

  • 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • 2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • 3. ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

 

คนกรุง ขึ้นทางด่วนฟรี! 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 3 สายทาง 60 ด่าน

ในวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. รวมจำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th