เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'

เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'

'หน้าที่ ผู้นำไม่ใช่เพียงการบริหารงาน แต่ต้องบริหารคนร่วมด้วย แต่ละคนมีศักยภาพ จุดเด่นแบบฉบับของตัวเอง ผู้บริหารต้องดึงศักยภาพของทุกคนออกมาให้ได้' สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

Keypoint:

  • 'ความเชื่อใจ ยอมรับความแตกต่าง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ' หัวใจในการบริหารคน บริหารงานของบี. บราวน์ องค์กรที่ใครๆ ก็อยากทำงานด้วย
  • คนรุ่นใหม่ ชอบความอิสระในการทำงาน และองค์กรที่จะช่วยให้พวกเขาได้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพิ่มเติมทักษะ บาลานซ์การใช้ชีวิตและการทำงานได้
  • สวัสดิการอัดแน่น สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้อบอุ่นใจ และปลอดภัยในองค์กร พัฒนาIQ ,EQ และCQ พร้อมแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เพื่อปกป้องและพัฒนาสุขภาพของคนทั่วโลก 

เมื่อคนรุ่นใหม่ต้องการองค์กรที่มีความยุติธรรม เปิดโอกาส ความเสมอภาค และยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

และนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ 'บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด' ติด 1ใน 73 องค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ 'องค์กรดีเด่นที่มีผู้อยากร่วมทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย' 4 ปี ซ้อน และรางวัลด้านการสนับสนุน ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง ในปี 2566 จาก HR Asia

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'SEAC HR Club' ครั้งแรกในไทย เน้นเรื่อง 'คน' เป็นสำคัญ

เทคนิค 'HR Supporter GPSC' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

สั่งเก่งไม่เวิร์ก! หัวหน้างาน-HR ต้องรับมืออย่างไร? เมื่อพนักงาน ‘Burnout’

 

3 หลัก DNA ที่ใครๆอยากทำงานด้วย

'กรุงเทพธุรกิจ' ชวนมาพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด 'สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ' และ 'วีรวรรณ รุ่งเรืองศิริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล' ถึงเทคนิคในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ที่ทำให้ใครๆ ก็อยากมาทำงานด้วยว่า 

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การบริหารงาน โดยมีพนักงานเป็นตัวตั้ง และต้องมีหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ยอมรับความคิดเห็นหลากหลาย เปิดกว้างในการบริหารจัดการงาน ให้อิสระในการทำงานควบคู่การใช้ชีวิต และเติมเต็มทักษะพัฒนาพนักงานให้มีโอกาส มีความก้าวหน้าในการทำงานอยู่เสมอ เพราะหัวหน้างานหรือผู้บริหาร มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก อยากจะอยู่ต่อกับองค์กร หรืออยากมาร่วมงานด้วย

เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'

“หลักการบริหารคนจะมี 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ความเชื่อใจ การยอมรับในความแตกต่าง ความมีจิตสำนึกรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็น DNA ของบริษัท และพนักงานทุกคน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ดังนั้น องค์กรจะให้ความสำคัญในการพัฒนาคนอย่างมาก หน้าที่ของผู้นำจึงไม่ใช่เพียงการบริหารงาน แต่ต้องบริหารคนร่วมด้วย ยิ่งขณะนี้ ผู้คนมีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ละคนมีศักยภาพ จุดเด่นแบบฉบับของตัวเอง ผู้บริหารต้องดึงศักยภาพของทุกคนออกมาให้ได้” สายัณห์ กล่าว

 

 ปรับตัวอยู่ร่วมบนความหลากหลาย

การพัฒนาคน ไม่ใช่เพียงยกระดับด้าน IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) เท่านั้น แต่ต้องเติมเรื่องของ CQ (ความเข้าอกเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลาย) พร้อมกับการปรับตัว เรียนรู้อยู่กับความหลากหลาย ซึ่ง บี. บราวน์ ไม่ใช่ใช้เพียงคำพูด แต่มีนโยบายและกิจกรรมอย่างชัดเจน

อาทิ ไดเวอร์ซิตี้ คลับ (Diversity Club) ที่มุ่งขับเคลื่อนความหลากหลายในมิติต่างๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย เกาหลีใต้ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจและสุขภาพกายที่ดี เช่นการออกกำลังกาย อย่างโยคะ ฟุตบอล และกิจกรรมการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น ทุกกิจกรรม จะเกิดจากความต้องการของพนักงาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความรู้จักปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกัน

“การเสริมสร้างความเข้าใจความสามารถที่ดีทางด้านวัฒนธรรม ความหลากหลายของพนักงานทั้งเรื่องอายุ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ประสบการณ์ และอื่นๆ ซึ่งพนักงานเพศหญิง เพศชาย รวมถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ทีทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ผสมผสานพนักงานปัจจุบันและผู้มาใหม่ตามความสามารถ ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ทำให้พนักงานมีความอุ่นใจ และปลอดภัย ” สายัณห์ กล่าว

เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'

บริหารแบบครอบครัว ทุกคนเสมอภาค

ผู้นำที่ดี ต้องอัพเดท ปรับเปลี่ยนตัวเอง เปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ซึ่งการทำงานระหว่างคนหลากหลายเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ พวกเขามองหาจุดมุ่งหมายและอิสระในการทำงาน องค์กรต้องเพิ่มความอิสระสำหรับบุคคลและทีม เพิ่มความเป็นเจ้าของในผลลัพธ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนสามารถตั้งคำถาม เสนอแนะได้

“ครอบครัวของผมจะอยู่ร่วมกันในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย รับฟัง และแลกเปลี่ยนไอเดีย ความคิดเห็นกัน ไม่มีใครสั่งใคร เมื่อมาสู่การบริหารงาน บี. บราวน์ จึงเป็นไปในลักษณะครอบครัว พนักงานทุกคนทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น คิดโปรเจคใหม่ๆ ได้เต็มที่ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสูง ต่อให้ไม่เห็นด้วยก็กล้าแสดงออกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบเชิงลบ”สายัณห์ กล่าว

เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'

อิสระในการทำงาน ใส่ใจสุขภาพจิต

จุดเด่นที่ทำให้ใครๆ อยากมาทำงานกับองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้นำ หัวหน้างาน หรือ HR ที่ไม่ได้ยึดติดกรอบเดิมๆ พร้อมปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่น พยายามค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ คนเก่งอยากทำงานร่วมกับองค์กร

'วีรวรรณ' เล่าเสริมว่าเราเปิดกว้างสนับสนุนความเท่าเทียมและอิสระในการทำงานอย่างมาก ตอนนี้แม้จะผ่านช่วงโควิด-19 แต่รูปแบบการทำงานยังผสมผสาน และมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น แต่ละทีมสามารถบริหารจัดการได้ว่าจะทำงานที่บ้าน หรือออฟฟิศ ไม่มีการบังคับ แต่ต้องทำงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการสนับสนุนพนักงานสัมพันธ์และผ่อนคลายร่วมกัน

“นอกจากเรื่องค่าตอบแทนแล้ว องค์กรมีสวัสดิการในการดูแลพนักงาน อาทิ วันหยุดเพื่อใช้กับครอบครัวและการดูแลชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะเป็นวันหยุดเพิ่มเติมจากวันลาปกติ และคำว่าครอบครัว ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนเท่านั้น พนักงานสามารถลาไปดูแลสัตว์เลี้ยง หรือพาสัตว์ไปหาหมอได้ มีวันหยุดตามวันเกิด สินเชื่อบ้าน ที่สำคัญ มีกิจกรรม Mental Health หรือแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยดูแลสุขภาพจิตใจให้แก่พนักงาน” วีรวรรณ กล่าว

เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'

เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'

แชร์ความเชี่ยวชาญ ปกป้องสุขภาพ

การที่มีคำว่า Sharing Expertise ต่อท้าย B. Braun Sharing Expertise นั้น เพราะการแบ่งปันความเชี่ยวชาญมีความสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาบี. บราวน์ และเอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) หน่วยงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขของกลุ่มบริษัท บี. บราวน์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

เพื่อร่วมกันปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คน เพราะองค์กรจะก้าวหน้าได้ ไม่ใช่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์องค์กรอย่างเดียว แต่ต้องทำเพื่อสังคมร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม บี. บราวน์ ใส่ใจพนักงานตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่บริษัทโดยการออกแบบโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) ให้เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ร่วมถึงให้พนักงานมีเส้นทางในการพัฒนาและการเติบโต ยกย่องความสำเร็จ ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนดูแลด้านความเป็นอยู่และสุขภาพใจและกายที่ดี เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการทำงาน และอิสระในการใช้ชีวิต

เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์' เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์' เลิกเหอะ! 'หัวหน้าสั่ง'..'ลูกน้องทำตาม'ทำไม? ใครๆ อยากทำงานกับ 'บี. บราวน์'