'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนกันยายน 2566 โอนเข้าบัญชีวันนี้ (18 ก.ย.) เช็กที่นี่

'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนกันยายน 2566 โอนเข้าบัญชีวันนี้ (18 ก.ย.) เช็กที่นี่

ช่องทางเช็ก "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนกันยายน 2566 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท ล่าสุดโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองแล้ววันนี้ (18 ก.ย.)

จากกรณีที่เลื่อนจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำเดือนกันยายน 2566 จากกำหนดการเดิมที่ควรจ่ายในวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมานั้น ต่อมา ครม. มีมติอนุมัติ 998 ล้านบาท ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 

ล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ไม่เกินเวลา 12.00 น. เป็นเงิน 1,462,740,000 บาท จำนวน 2,288,337 ราย

 

'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนกันยายน 2566 โอนเข้าบัญชีวันนี้ (18 ก.ย.) เช็กที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" สามารถตรวจสอบยอดเงินจากเลขที่บัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่แจ้งรับเงินอุดหนุนไว้ แอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" ส่วนการตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนบุตรนั้น สามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)

2.แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"

3.แอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก"

'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนกันยายน 2566 โอนเข้าบัญชีวันนี้ (18 ก.ย.) เช็กที่นี่

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องมีคุณสมบัติ คือ

  • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมด้วย
  • เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
  • เด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย

อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

หากเข้าเกณฑ์คุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชั่นเงินเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

โดยกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนกันยายน 2566 โอนเข้าบัญชีวันนี้ (18 ก.ย.) เช็กที่นี่

ข้อแนะนำ:

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
  • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.082-091-7245, 082-037-9767, 083-4313533, 065-731-3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.)