เช็คเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินเข้าวันนี้ 9 มิ.ย.66 ได้กี่บาท ผ่าน 3 ช่องทาง

เช็คเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินเข้าวันนี้ 9 มิ.ย.66 ได้กี่บาท ผ่าน 3 ช่องทาง

เช็ค 'เงินอุดหนุนบุตร' โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศสำหรับ​การจ่ายเงินโดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นี้

เช็ค 'เงินอุดหนุนบุตร' โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ล่าสุด ประกาศสำหรับ​การจ่ายเงินโดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ในโครงการฯ จำนวนเงิน 600 บาท ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด 600 บาทต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนภายใน 25 พฤษภาคม 2566 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อแนะนำ:

- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

- หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก)

2.ผ่านแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"

3.แอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก”

  • ช่องทางดาวโหลดแอปฯ เงินเด็ก ได้ที่ AppStore และ PlayStore (คลิกที่นี่)

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินเข้าวันนี้ 9 มิ.ย.66 ได้กี่บาท ผ่าน 3 ช่องทาง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

- 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนมิถุนายน 2566 โอนวันไหนเช็กช่องทางที่นี่!

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินเข้าวันนี้ 9 มิ.ย.66 ได้กี่บาท ผ่าน 3 ช่องทาง

ไทมไลน์ ตารางการโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

  • มิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
  • กรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
  • สิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
  • กันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินเข้าวันนี้ 9 มิ.ย.66 ได้กี่บาท ผ่าน 3 ช่องทาง

 

cr : กรมกิจการเด็กและเยาวชน