ผู้ว่าฯแถลงสาเหตุ! หลังพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง ระบาดทั่วเกาะภูเก็ต

ผู้ว่าฯแถลงสาเหตุ! หลังพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง ระบาดทั่วเกาะภูเก็ต

อัปเดต ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำทีมตั้งโต๊ะแถลงกรณีพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงระบาดทั่วเกาะภูเก็ต อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ สันนิษฐาน เกิดจากน้ำดื่มและน้ำแข็งปนเปื้อนเชื้อโรค

สืบเนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) ได้รับรายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยอุจจาระร่วงเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ เฉลี่ย 50 รายต่อวัน และโรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ยประมาณ 100 รายต่อวัน กระจายอยู่ในกลุ่มอายุและกระจายในหลายพื้นของ จ.ภูเก็ต รวมทั้งมีรายงานพบนักเรียนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงกระจายในหลายโรงเรียนด้วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีอาการ

  • ปวดท้อง
  • ท้องเสีย
  • อาเจียน

และบางรายมีไข้ร่วมด้วย เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันแถลงสถานการณ์โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเตรียมการดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาด พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์การระบาดในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต เพราะมีเตียง อุปกรณ์การแพทย์ และยาเวชภัณฑ์เพียงพอ

อีกทั้งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม ได้ร่วมกันลงพื้นที่สอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดทั้งในส่วนของสถานศึกษาและโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็งขนาดใหญ่ประมาณ 6 แห่ง เบื้องต้นพบว่าทุกโรงงานมีการผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่ละโรงงานได้มีการส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ได้รับรายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน หลังได้รับรายงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าโรงพยาบาลมีอาการ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย และบางรายมีไข้ เบื้องต้นสันนิฐานว่าเชื้อโรคน่าจะปนเปื้อนมาจากน้ำดื่มและน้ำแข็ง

นอกจากนี้ ส่วนควบคุมโรคและเภสัชกร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงผลิตน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ส่งออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ของภูเก็ต ประมาณ 6 แห่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำแข็ง และลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ ที่พบเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก เก็บตัวอย่างน้ำไปทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มคลอรีนในน้ำประปาเพื่อฆ่าเชื้อแต่ให้ค่าคลอรีนที่ปลายท่ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดโรคว่า น่าจะเกิดจาก

  • เชื้อไวรัสโนโร
  • ไวรัสโรต้า
  • เชื้อแบคทีเรีย
  • เชื้ออีโคไล

ซึ่งต้องรอผลการตรวจที่แน่ชัด 5-7 วัน ประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอากาศมีความเย็นและชื้น ทำให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่มและน้ำแข็งที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงแต่สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย เพราะเชื้ออยู่ในร่างกาย 1-2 วัน ดังนั้นหากพบว่ามีอาการอุจจาระร่วง มีอาการถ่ายเป็นน้ำมากขึ้น อาเจียนบ่อย รับประทานอาหารไม่ได้ มีไข้สูง ถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้บ้าน ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง และขอให้ประชาชนป้องกันโรคยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง" รับประทานอาหาร ที่สุก ร้อน สะอาด ทั้งนี้คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคประมาณ 1-2 เดือน