รู้จัก 'CPOT' ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ขึ้นห้าง!

รู้จัก 'CPOT' ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ขึ้นห้าง!

ชวนรู้จัก ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ‘CPOT’ ปรับโฉมให้ร่วมสมัย ยกระดับสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นสู่สากล สู่การวางขายใน Modern Trade วธ.-บิ๊กซี เปิดตลาด CPOT วางขาย 35 สาขาทั่วประเทศ พร้อมส่งออก เป็น Soft Powerไทย คาดปีนี้สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 100 ล้านบาท  

     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและนโยบายของวธ.ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รู้จักผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT)

         กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่เน้นในเรื่องของการปรับโฉมให้มีภาพลักษณ์ร่วมสมัย และตอบโจทย์การใช้งาน ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล

     นำไปสู่การสร้างอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพิ่มศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

         ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ CPOT เกิดขึ้นหลากหลายประเภท เช่น ผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของประดับตกแต่ง  ของใช้ต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด  ซึ่งวธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯและมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CPOT อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายขยายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รู้จัก 'CPOT' ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ขึ้นห้าง!

CPOT ขึ้นห้าง 

      เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566 ที่บิ๊กซี สาขาราชดำริ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าวและร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ว่า วธ. ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี และบริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมทางการตลาด CPOT ร่วมกันขยายช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักระดับสากล
      สาระสำคัญของความร่วมมือเป็นการส่งเสริมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ CPOT ให้เป็นที่รู้จักสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 พอสังเขป ดังนี้ ร่วมมือกันส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ร่วมมือกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางที่มีอยู่ และร่วมมือสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

รู้จัก 'CPOT' ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ขึ้นห้าง!

CPOTสร้างรายได้กว่า 100 ล้าน/ปี

    การเข้าสู่ช่องทาง Modern Trade ถือเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นสู่สากล ช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการให้ได้พัฒนาการผลิต แหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศในการพัฒนา CPOT ให้ดียิ่งขึ้น  ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ชุมชนและผู้ประกอบการ ได้ฟื้นตัวหลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเข้มแข็ง เป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

  “พยายามส่งออก Soft Power ของไทยออกสู่ต่างประเทศ เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ CPOT หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ของไทยที่น่าจับตามองอีกด้วย คาดในปีแรกจะสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 100 ล้านบาท”นายอิทธิพลกล่าว

 บิ๊กซีส่งต่อ CPOTถึงผู้บริโภค

     นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยึดแนวคิดห้างคนไทย หัวใจคือชุมชนและลูกค้าในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินหน้าผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการ อาทิ กลุ่มเกษตรกรไทย ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบิ๊กซีที่มีสาขาทั่วประเทศ

รู้จัก 'CPOT' ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ขึ้นห้าง!

     ความร่วมมือกับทางกระทรวงวัฒนธรรม ทำให้บิ๊กซีได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ CPOT ให้กับผู้บริโภค ที่สำคัญการเป็นแกนกลางในการกระตุ้นยอดขายและทำให้สินค้าภูมิปัญญาเป็นที่รู้จักในวงกว้างจะเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต อาทิ ตลาดต่างประเทศ

    “บิ๊กซีเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและช่องทางการจัดจำหน่ายของบิ๊กซีที่ในวันนี้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งมอบสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่าสอดรับกับแนวคิดในการเป็นศูนย์การจับจ่ายแบบครบวงจร”นายอัศวินกล่าว 

รู้จัก 'CPOT' ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ขึ้นห้าง!
ตัวอย่างโปรดักส์CPOT
          ผลิตภัณฑ์ CPOT มีมากมาย  อาทิ 

  • ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี
  •  ผ้าลายใบไม้  ชุมชนบ้านปลายคลองมะขาม จ.ราชบุรี  
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากสมุนไพรไทย เครือข่ายทางวัฒนธรรมไทยสมุทร  จ.สระบุรี
  • ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง ชุมชนคุณธรรมฯวัดบ้านค่าย จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่องทางจำหน่าย CPOT

สามารถอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี “ของดีทั่วไทย ใกล้มือคุณ” ได้แล้ววันนี้ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 35 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.m-culture.go.th , www.bigc.co.th ,www.cpotshop.com และ Facebook CPOT